Sicil bilgileri 10 yıl geriye.

Finansal sicil bilgileri 10 yıl geriye gidiyor.
TBB risk merkezi, banka ve finansal kuruluşların müşterilerine ait kredi limit, kredi risk ve tasfiye olunacak alacaklar, protestolu senet, karşılıksız çek, ibrazında ödenen çek ve negatif nitelikli bireysel kredi bilgilerini topluyor. Daha sonra bu bilgileri sisteme üye banka, finans ve aracı kuruluşlarla paylaşacak.
Gerçek ve tüzel kişiler ise başvuru yapmaları halinde, kendileriyle ilgili 10 yıl geriyi giden finansal performans ve risk bilgilerini 4 farklı türde risk merkezi raporu’ndan birini tercih ederek temin edebilecek. Finansal müşterinin yanlışlık olduğunu düşündüğü rapor bilgilerinin değiştirilmesi için ilgili bankaya başvuruda bulunup düzeltme talep etmeleri gerekiyor.
4 farklı türde risk raporu ise aşağıdaki gibi olacak.
Kredi limit, Kredi risk, Tasfiye olunacak alacaklar raporu,
Çek raporu
protestolu senet raporu
Negatif nitelikli bireysel krediler raporu
Risk raporu’nu gerçek veya tüzel kişilerin, TBB risk merkezi’nin adresine veya banka şube adreslerine şahsen, posta yoluyla ya da e-posta yoluyla başvuru yaparak alabilmeleri mümkün olacak. Gerçek kişiler her yıl için bir kez ücretsiz rapor alabilirken, bir takvim yılında birden fazla talepte bulunan gerçek kişiler ve tüzel kişiler için raporu teslim alma yöntemine göre aşağıdaki gibi ücretlendirilecek.

Posta ile teslim, 17,25
Eposta ile gönderim, 5,18
Şahsen teslim alma, 5.00