SGK ticaret bakanlığı olan borçlar.

SGK’ya olan borçlar sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malulülüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, kapsamında taksitlendirilen alacaklar.

Ticaret bakanlığı’na olan borçlar Gümrük vergisi ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, idari para cezaları,
TOBB’a olan borçlar Türkiye odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları, bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zamları.