SGK güvence sigorta ve işsizlik ödeneği.

Benim halen SGK’dan aldığım işsizlik ödeneği dışında kazancım yok, kredi kartı güvencesi kapsamındaki borçlarımı ödemediklerimden faiz biniyor, üstelik haksız şekilde yararlandırılmadığımdan gelir güvencesi ile kredi kartı ödeme güvencesi sigortası primlerini de halen kesmekteler.
Bu konuda ne yapabilirim, nereye başvurabilirim? yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler.
Sorunun çözümü için uzman tavsiyesi
Okurumuz yaşamış olduğu sorunu çok net bir şekilde anlattığımdan emailini aynı şekilde sigorta konusunda uzman dostumuz A.A’ya gönderdik. Sorunla ilgili kendisinden aldığımız görüş de oldukça açıklayıcı oldu. Bu sebeple onun cevabını da hiç değiştirmeden yayınlamayı uygun gördük.
“Bu aslında “yıllık hayat” sigorta poliçesidir. Hayat ve emeklilik şirketlerinin her zaman sattığı bir enstrümandır. Genel şartları tüm şirketler için sabittir.
Bu poliçeye ferdi kaza teminatları eklenmesi de yine alışılagelmiş bir uygulamadır.
Garanti emeklilik bu poliçenin farklılaşması için içine ek teminat olarak çalışmama durumunu eklemiş ve gelir kaybının tazminini sağlamıştır.
Tanımlaması şu şekildedir; bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma: serbest meslek sahipleri için hastanede yatma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik veya hastanelik olma durumu sona erene kadar belirlenen aylık teminat ödemesi gerçekleştirilir.
Sigortalının bu poliçeyi yaptırmaktadaki amacı ise şu olmalıdır; yaşamın yitirilmesi durumunda veya bir kaza sonucu malul kalınması halinde, sorumlu olduğu kişilerin yaşamını aynı standartlarda devam ettirmesi. Ayrıca istek dışı işsiz kalınması veya kaza hastalık nedeniyle hastanede yatma sonucu oluşacak gelir kaybına karşı güvence sağlar.
İstek dışı işsiz kalmanın Garanti emeklilik için kriteri de şudur; Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını bu şartlar kapsamında güvence altına alan bir teminattır.
İstek dışı işsizlik teminatından yararlanacak bordrolu müşteriler, aynı işyerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve özel sektör bordrolu çalışanlardır. Poliçe ilk satın alındığı tarihte, çalışma süresi 180 günden az ise, eksik kalan kısım muafiyet süresine eklenir. İşsizlik teminatından yararlananlar gündelik hastane teminatından yararlanamazlar.
Sigrota başvuru tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olsa, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.
28 nisan 2009’da bu poliçeyi satın alan okuyucu belirtilmemesine rağmen bu tarihe kadar sanırım 180 gün aynı iş yerinde bordrolu olarak çalışmış olduğunu belgelemiştir.
31 ekim 2009’da resmi olarak iş aktinin feshi sebebiyle sigorta için gerekli olan 120 günlük aktif çalışma durumu yine tamamlanmıştır.
31 aralık 2009’da Garanti emeklilik’ten gelen bir yazının sigortalıyı memnun etmeyişinden hala işsiz olduğu anlaşıldığı için tazminat için gerekli 30 günlük beklemeyi de doldurmuştur.
Sigorta şirketleri herhangi bir poliçe için hasar dosyası açmaktadırlar. Bu dosyalar ödeme yapılabilecek ve yapılamayacak bir durum söz konusu olsa bile, poliçe genel ve özel şartlarının belirlediği evraklarla belgelenmelidir.
Peki ne yapılması gerekiyor?
İlk olarak sigorta hasar dosya numarası öğrenilmelidir. Sonra bu dosyanın kapatılması için gerekli olan belgelerin tamamının yazılı olarak listesi istenmelidir.
Sigortalı, istenilen tüm belgelerin sigorta şirketinin doğru kanalından dosyaya eklendiğinden emin olduktan sonra, sigorta şirketinin yazılı cevabını talep etmelidir.
Her sigorta problemini çözmek için başvurulacak yollardan birincisi yeni oluşturulan sigorta tahkim komisyonuna başvurmaktadır.