Seraların onarımı teknolojik altyapıları.

Mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonlarına yönelik olarak da üreticilere orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılacaktır. Böylece mevcut seralar daha modern bir yapıya kavuşturulacak ve verimlilikleri arttırılacaktır. Bu kapsamda, başta antalya olmak üzere farklı bölgelerde yaşanan doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde yeniden vadelendirilerek ayrıca bu üreticiler ihtiyaç duymaları halinde, seralarını yeniden kurmaları ya da onarmaları amacıyla, ödeme güçleri dahilinde ilave kredi de kullanabileceklerdir Yatırım yapılan bölgenin iklim koşullarına bağlı olmakla birlikte, sera yatırımlarının genel olarak nisan ağustos döneminde yoğunlaşmaktadır. Ancak, yapılacak yatırımların önümüzdeki üretim sezonuna yetiştirilmesi amacıyla sera yatırımla ile ilgili taleplerin şimdiden alınmaya başlanması ve kredi süreçlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak, verimli karlı ve sürdürülebilir yatırımların finansmanına yönelik kredi limitlerinin, yatırım dönemi başlamadan hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.
İndirimli faiz oranları ile üretici desteklenmeye devam edilecek. Ziraat Bankası tarafından üreticiler kullandırılmakta olan tarım kredilerine ilişkin faizlerin bir kısmı, hazine ve maliye bakanlığı tarafından sübvanse edilmektedir. Konuya ilişkin olarak 2018 yılında yayımlanan ve 2020 yıl sonuna kadar geçerli olan bankalar kurulu kararı’nda kontorllü örtüaltı tarımı aşağıdaki şekilde desteklenmektedir.
Yatırımcılar düşük faizli kredi uygulaması ile ilgili olarak tarım ve orman bakanlığınca belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde yapacakları sera yatırımları ve bu seralarda gerçekleştirecekleri üretime yönelik girdilerinin finansmanı amacıyla söz konusu düşük faizli kredilerden yararlanabilecekler. Ziraat Bankası bu kapsamda,1 yıla kadar vadeli kredilere yıllık %8 1-4 yıl arası vadeli kredilere %10 4 yıldan uzun vadeli kredilere ise %11 faiz oranı uygulamaktadır. Hazine ve maliye bakanlığının faiz desteği sonrasında üreticiler azami %8,25 faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanarak yatırım yapma imkanı bulabileceklerdir.
Ziraat Bankası tarafından 5 yıllık dönemde örtüaltı tarımı ile ilgilii olarak toplam 4,1 milyar TL kredi kullandırmıştır. Söz konusu kredilerin yaklaşık %38’lik kısmı yatırımların finansmanına yönelik orta ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır.
Yeni kredi paketi bugünden itibaren uygulamaya alınmış, dileyen üreticiler ilgili ziraat bankası başvurularını yapabilirler
Ziraat Bankası Genel Müdürü hüseyin aydın başta antalya olmak üzere, yaşanan meteorolojik olaylar nedeniyle tarımsal işletmeleri hasar gören tüm tüketicilere bir kez daha geçmiş olsun diledikleri ile beraber yeni kredi paketinin ülkemize, tarım sektörüne ve üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennilerini paylaştı.