Seracılık yeni kredi paketi.

Ziraat Bankası, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların moderinazsyonu kapsayan yeni bir kredi paketini antalya’ya açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamada seracılığın geliştirilmesi ve belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere, ülkemizin uygun diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması suretiyle, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılması ve böylece mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı yapmak amacıyla yeni bir kredi paketi oluşturulduğu, Kredi paketi ile yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların tadilat, onarımı ve moderinazsyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ve güncellenmiş ürün bütçeleri ile faal olan seraların işletme giderlerinin daha güçlü ve uygun koşullarla finansmanının sağlanmasının hedeflendiği,
Özellikle işletme giderlerinin daha büyük bir kısmını kredilendirerek, üreticilere piyasadan borçlanmak yerine ziraat bankas’nca sunulan uygun faizli kredilerden daha fazla yararlanabilme imkanının sağlanacağı belirtildi.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin aydın tarafından açıklanan yeni kredi paketinin detayları şu şekilde:
Yeni sera yapımlarda yatırım harcamalarının azami %75’ine kadar kredi kullandırabilecektir.
Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresince uygun olarak 7 yıla kadar vadelendirebilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecektir.
Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş süresine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecektir.
Bu çerçevede, güncellenmiş ürün bütçeleri ile bir yandan halihazırda serada üretim yapılan bölgelerde ziraat bankasınca verilen finansal destek artılırken bir yandan da önümüzdeki dönemde ilgili bakanlıklar tarafından projelendirecek olan “Jeo termal ısıtmalı sera organize bölgeleri”nde yapılacak yatırımların finansmanına yoğunlaşması hedeflenmektedir. Daha önce kurulmuş ancak, herhangi bir nedenle üretim yapılamayan atıl durumdaki seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernazsyonu amacıyla da yeni sera kurulumunda olduğu gibi uzun vadeli krediler kullandırılarak, üretime başlanıp devam ettirilebilmesi için gerekli finansman sağlanacaktır. Böylece bir yandan yatırım için gerekli süreden tasarruf edilirken, bir yandan da atıl işletmeler ekonomiye kazandırılmış olacaktır.