Sendikasyon kredisi nedir.

En basit anlamda lider bir banka önderliğinde birden fazla banka veya benzeri ödünç veren kurum tarafından kurulan şirketler birliği tarafından, belli bir amaç için yine kurumlara bankalar veya büyük holdinglere büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilere sendikasyon kredisi denir.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan sendikasyon kredisi kavramı türk dil kurumu tanımı ile değerlendirildiğinde anlaşılamayabilir. Bu terim ingilizce’de Bank syndicate olarak geçiyor. Syndicate, ingilizce’den türkçe’ye ticaret birliği olarak tercüme edilebilir. Yani belli bir konuda faaliyet gösteren kurumların bir araya gelerek kurdukları birliğe veya sendikaya denir.
Sendikasyon kredisinde yer alan sendika ise daha çok belli bir konuda faaliyet gösteren kurumların, ortak faaliyet alanında daha büyük hacimlere ulaşarak bazı avantajlara ulaşmak için bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma özel olarak amacın kredi vermek olduğundan bahsetmeye gerek olmayabilir ama biz yine de üzerinde durmak istedik.
Kişisel deneyimlerimizden de bileceğiniz gibi paranın bir maliyeti vardır. Sendikasyon kredisi tutarlarına bakıldığında, boyutların çok büyük olması nedeniyle borç geri ödeme riski de artar. Bankalar ve ellerinde borç verilebilecek kaynak bulunduran kurumlar bir araya gelerek bir fon oluştururlar ve borç almak isteyen firmanın durumunu inceleyerek bir sorun olmaması durumunda krediyi tahsis ederler.
Böylelikle kredi veren kurumlar katılımları oranında borç dağıtmış olurlar.