Senato yargı başkanı etik soruşturması kapsamında hukukçuları mahkemeye çağırdı.

Demokratların liderliğindeki ABD senatosu Yargı komitesi devam etmekte olan bir etik soruşturmanın parçası olarak önde gelen muhafazakar hukuk aktivistlerinden leonard LEO’ya mahkeme celbi gönderdi.
Soruşturma muhafazakar yüksek mahkeme yargıçlarına sağlanan açıklanmayan menfaatlerle ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından başlatıldı.
Perşembe günü komite başkanı dich durbin federalist toplum içindeki etkisi ve eski başkan donald trump’ın potansiyel yüksek mahkeme adayları listesinin şekillenmesindeki rolüyle tanınan leo’yu mahkemeye çağırmak için adım attı. Soruşturma yüksek mahkeme’nin 2023’ün sonlarında ilk resmi davranış kurallarını açıklamasının ardından yargıçların etik davranışlarına ilişkin endişeler nedeniyle başlatıldı.
Davranış kuralları, açıklanmayan lüks seyahatler ve yargıçlar ile varlıklı hayırseverler arasındaki etkileşimlerle ilgili kamuoyu incelemesine yanıt olarak oluşturuldu. Kasım ayında yargı komitesi sadece leo için değil, aynı zamanda milyarder bir cumhuriyetçi bağışçı ve yargıç clarence thomas’ın ortağı olan harlon cow için de mahkeme celbi yetkisi verilmesi yönünde oy kullanmıştı.
Mahkeme celbi çıkarma kararı cumhuriyetçi senatörlerinin direnişiyle karşılaşmış senatörler oylamanın yapıldığı toplantıyı terk ederek bu durumu protesto etmişlerdi. Ayrıca demokrasinin usul kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek oylamanın geçerliliğini de itiraz ettiler.
Leo’nun kurallara uymamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren durbin, “Temmuz 2023’ten bu yana leonard leo senato yargı komitesi’nin meşru gözetim taleplerine işbirliği yapmayı toptan reddederek yanıt verdi. Onun da açık meydan okuması komitesi’ye zorunlu süreci ilerletmekten başka bir seçenek bırakmadı.”
Leo ise mahkeme celbini “hukuk dışı ve siyasi amaçlı” olarak nitelendirerek reddetti. Mahkeme celbine boyun eğmeme niyetinde olduğunu belirtti ve avukatı durbin’e bu duruşunu teyit eden bir mektup gönderdi.
Ayrıca komitenin cumhuriyetçi azınlığını temsil eden taylor reidy de mahkeme celbini “geçersiz” olarak nitelendirdi.
Leo’nun mahkeme celbine uymaması halinde, demokratların senato’da sivil yaptırım başlatmak için 60 oyluk bir çoğunluğa ihtiyacı olacak ve bu da bazı cumhuriyetçi senatörlerin desteğini gerektirecektir. Alternatif olarak demokratlar konuyu ABD adalet bakanlığı’na havale edebilir ve adalet bakanlığı da Leo’ya karşı cezai yaptırım uygulamayı tercih edebilir.