Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları.

Merkez Bankası, kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında bazı kararlar aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TCMB seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası’nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinden dışında tutuldu.
Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.
İhracat yatırım tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.
Piyasa mekanizmasının işlevselliğini arttırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirdi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.
İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmedi.
Finansal kaynaklarının verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.
Kredi kartı nakit kullanımlarında ve kredili mevduatlarda faiz 2,89 oldu.
Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi.
Söz konusu oran 25 temmuz’da merkez bankası’nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak.
İhracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırılarak ihracat desteği artırıldı.
Merkez Bankası, ayrıca, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak amacıyla aldığı kararları da duyurdu.
buna göre, reeskont kredilerinin günlük limiti 1.5 milyar TL’ye yükseltildi.
Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artışın performansının dikkate alınmasına karar verildi.
Sadeleşme süreci kapsamında reeskont erişim şartları kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.