SEC, yasal anlaşmazlıklar nedeniyle yeni iklim raporlama kurallarını durdurdu.

ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu SEC devam eden yasal zorluklar nedeniyle iklimle ilgili yeni açıklama gerekliliklerini beklemeye aldı. Düzenleyici kurum perşembe günü yaptığı açıklamada, Sekizinci daire ABD temyiz mahkemesi tarafından yapılan adli incelemenin sonucunu beklerken nihai kararlarının uygulanmasını durduracağını duyurdu.
SEC’in şirketlerin iklimle ilgili belirli riskleri yatırımcılara nasıl raporlayacağına odaklanması açısından benzeri görülmemiş olan düzenlemesi birden fazla tarafın açtığı davalarla karşı karşıya kaldı. Cumhuriyetçi liderliğindeki eyaletler enerji şirketleri ve iş grupları kuralların SEC’in yetkisinin aşılması anlamına geldiğini ve etkili bir şekilde çevre düzenlemeleri olarak hareket ettiğini savundu. Buna karşılık sierra club ve doğal kaynakları savunma konseyi gibi çevre örgütleri kuralları yeterince katı olmamakla eleştirdi. Mart 2022’de yorum için yayınlanan ilk teklifin iki yıl sonra çıkan nihai versiyondan daha sağlam olduğuna dikkat çekiyorlar.
Söz konusu düzenleme sera gazı emisyonları, hava koşullarıyla ilgili riskler ve düşük karbon ekonomisine geçiş stratejilerine ilişkin kurumsal iletişim için kılavuz ilkeler oluşturmayı amaçlıyor. Bu açıklama gereklilikleri SEC başkanı gary gensler’in yatırımcılar için iklimle ilgili bilgilere yönelik standart bir yaklaşım oluşturma çabalarının bir parçasıdır. Yasal tepkilere rağmen SEC, kurallarının yasal olduğunu ve düzenleyici yetkisi dahilinde olduğunu ileri sürerek “şiddetle savunmaya” devam edeceğini belirtti. Ajans ayrıca durdurmanın prosedürel karmaşıklıkları azaltacağını ve daha düzenli bir yargı sürecini kolaylaştıracağını belirtti.
SEC’in durdurma kararı, avrupa birliği ve kaliforniya da dahil olmak üzere diğer bölgelerin kendi iklim açıklama zorunlulukları ile ilerledikleri bir dönemde geldi. SEC’in durumuna benzer şekilde kaliforniya’nın kuralları da yasal zoruklarla karşılaştı.