Sanayicilerimizle iş birliği

Özellikle sanayicilerimizle işbirliği içinde, deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarını temin noktasına depremin ilk anından itibaren yoğun bir gayret gösterdik. Akut dönemde yürüttüğümüz çalışmalardan sonra elbette önemli bir adım deprem bölgesinin hızla yeniden inşaası ve ihyası. bölgenin canlı günlerine geri dönebilmesi için konut ihtiyacı kadar acil müdahale gerektiren bir diğer husus da kuşkusuz ekonominin ve sanayinin eski parlak günlerine hatta daha ileri seviyelere erişebilmesi.