Sanayi ticaret bakanlığı’ndan yeni mortgage.

Hürriyet gazetesinde çıkan bu habere göre, sanayi ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması hakkında kanun’da konut finansman kredileri mortgage ile ilgili yeni düzenlemeler öngörüyor.
Bu düzenlemeler kapsamında mortgage kredileri ile ilgili sigorta uygulamalarında ve erken ödeme ücreti uygulamasında değişikliğe gidildi.
Sigorta uygulamasında öngörülen değişiklikte “konut finansmanı kuruluşu tarafından kredi verilmesi, hayat sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına bağlanmaması hakkında” bir düzenleme getiriyor. Daha öncesinde mortgage kredilerinde faiz dışı masraflar başlığı altında da bahsettiğimiz gibi DASK sigortaları dışında başka hiç bir sigorta zorunluluğu yoktur. Bu düzenleme ile konut finansman şirketinin tüketicinin başvurularını hayat ve konut sigortası yaptırmayı kabul etmemesinden dolayı reddetme hakkını ortadan kaldırıyor. Maalesef bu düzenleme konut finansman şirketlerinin sigorta yaptırmayı reddeden müşterilere kredi verecek anlamına gelmiyor. Konut finansman şirketinin tüketicilerin başvurularını hayat ve konut sigortası yaptırmayı kabul etmemesinden dolayı reddetme hakkını ortadan kaldırıyor. Maalesef bu düzenleme konut finansman şirketlerinin sigorta yaptırmayı reddeden müşterilere kredi verecek anlamına gelmiyor. Konut finansman şirketinin talebi doğrultusunda sigorta yaptırmayı kabul eden tüketiciler kabul etmeyenle oranla daha avantajlı fiyatlamalarla karşılaşacaklar.
Mortgage sisteminin diğer tüketici kredileri ile arasında iki önemli fark göze çarpıyor.
Birincisi bu kredilerin vadelerinin diğer tüketici ile arasında iki önemli fark göze çarpıyor.
Birincisi bu kredilerin vadelerinin diğer tüketici kredilerine kıyasla çok daha uzun süreli olması. İkincisi ise bu krediler için verilen ipotekler ve gelecekteki anapara ve faiz gelirlerinin teminat gösterilerek menkul kıymetleştirme ile ikincil piyasalarda yatırımcılara sunulması.
Bu ürünlerin ikincil piyasalarda talep görmesinde en kritik önem taşıyan kriterler menkul kıymetin getirisi ve menkul kıymeti oluşturan havuzun içindeki teminatların sağladıkları güvenceler. İşte sigorta burda devreye giriyor. Hayat ve bina sigortaları bulunan teminatların menkul kıymetleştirilmesi daha kolay olacağından konut finansman şirketleri havuzlarında mümkün olduğunca bu tür sigortalara sahip teminatlar bulundurmak isteyecektir. Bu sebeple sigorta ile desteklemiş teminatlara daha avantajlı fiyatlar sunmaları çok olası bir ihtimaldir.
15-20 senelik bir mortgage kredisinde hayat ve konut sigortası yaptırılması, aynı zamanda tüketicinin de avantajına olacağı bir gerçektir. Türkiye’de hem insan hayatı hem de gayrimenkuller çeşitli risklere karşı açıktır.