Sağlık imkanları ekstra maliyetler.

İnsan vücudu kusursuz bir makine gibidir. Ancak 7/24 yıllarca çalışan her makine gibi insan vücdunun da faaliyetlerine normal devam edebilmesi için zaman içinde servis ve bakım görmesi gerekir. Vücudumuzun bu rutin servis ve bakım maliyetleri için genç yaşlardayken standart SGK sağlık hizmetleri yeterli olabiliyor veya bireyler bu dönemlerde çalıştıkları işyerinin sağladığı ilave sağlık imkanlarıyla ekstra bir maliyet almadan pekala yaşayabiliyorlar, ancak ilerleyen yaşla beraber veya genç yaşta beklenmeyen bazı gelişmeler neticesinde bireylerin sağlık harcamaları ister istemez artıyor.
Yukarıda yaptığımız sigorta tanımından da anlayacağınız gibi sigorta şirketi, bir riskin gerçekleşmeme ihtimaline teminat veren ve bu faaliyetlerini kar amacı güderek devam ettiren firmadır. Riskin gerçekleşme olasılığı arttıkça sigorta şirketi primleri yükselecektir. Bir noktadan sonra teminat vermekten bile vazgeçebilir. Kar amacı güden her şirket gibi sigorta şirketleri de kime hizmet vereceğini seçmekte özgürdür. Özel sağlık sigortası şirketleri belki de bu haklarını en çok kullanan şirketlerin arasında geliyor. İnsanların sağlık masraflarının yaş ilerledikçe arttığı gerçeğinden yola çıkarsak bu hakkı sık sık kullanmaları da gayet normal. Özel sağlık sigortası ve ömür boyu yenileme garantisi ÖBYG özel sağlık sigortalarında 18-75 yaş grubu arasındaki kişiler teminat altına alınır. 0-17 yaş arasındaki çocuklar ise anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilir. 75 yaş üstü sınırı, sigorta şirketleri kendisine 75 yaşına kadar prim ödemiş ancak yaşı 75’in üzerinde olan müşterisini ortada bırakacağı anlamına gelmiyor.
ödemiş ancak yaşı 75’in üzerinde olan müşterisini ortada bırakacağı. Her ne kadar sağlık sigortası poliçelerinin süresinin bir sene olması nedeniyle bu hakka sahip olsalarda, sigorta şirketleri tarafından ömür boyu yenileme garantisi ÖBYG adı altında bir hizmet verilmektedir. Uygulamaları sigorta şirketine göre değişse de özetle, sağlık sigorta poliçesini düzenli olarak yenileyen müşterilere yukarda bahsedilen yaş haddini aşsa da verilen sigortalama güvencesidir. ÖBYG ilgili uygulamalar oldukça farklıdır. Bazı sigorta şirketleri bu garantiyi ciddi bir aktüerya çalışması ardından verirken, bazıları tamamen pazarlama stratejisi gereği otomatik olarak müşterilerine tanımaktadır. ÖBYG verilmesindeki bu farklı yaklaşım özellikle sağlık sigortanızı başka bir sigorta şirketine devrederken kendini gösteriyor. Aktüerya çalışması neticesinde verilen garanti birçok sigorta şirketi tarafından kolayca transfer edilirken, bunun dışında yöntemlerle ÖBYG veren kurumlardan poliçenizi başka sigorta şirketine taşırken süreci baştan yaşamanız gerekir. Bu nedenle özel sağlık sigortası yaptırmayı düşündüğünüz şirketlerin ÖBYG’yi nasıl verdikleri hakkında bilgi alarak alternatifleriyle karşılaştırmanız önemidir.