Refinansman tüketiciler ve kur riski.

Refinansman şu an için tüketiciler açısından sadece kur riski nedeniyle değerlendirmek isteyecekleri bir alternatif olabilir. Bu piyasa şartlarında tüketicilerin bundan 6 ay öncesine oranla daha ucuza veya uygun vadelerle kredi bulma ihitmali pek bulunmuyor.
Tebliğ kapsamında konut kredisi kullanan tüketici, dilediği takdirde kendi bankası veya bir başka finans kuruluşu ile anlaşıp, kullanmış olduğu konut kredisinin vade yapısını, faiz oranını, faiz türünü, döviz kurunu değiştirme imkanına kavuşuyor. mortgage piyasasında refinansman kavramıyla geçmişe oranla daha sık karşılaşmamızın nedeni de bu. Örnek vermek gerekirse sabit faizden kredi kullanmış olan bir tüketici değişken faize geçebilir veya TL cinsi kredisini dolar kredisine döndürebilir. Faizlerin düştüğünü görenler de daha önce aldığı yüksek faizli kredinin yenilenmesini isteyebilir. Tüketicilere aynı zamanda kalan vadeyi uzatma imkanı da tanınıyor.
6 yıllık bir kredisi olan tüketici, daha az taksit ödemek için bunu 10 yıla yayabilir. Daha önce gerçekleştirilen yapılandırlmalarda sadece faiz oranı değiştirilebiliyordu. Tebliğ yeni alternatifleri sundu ama bunların da tüketiciye ek bir maliyeti olacak. Bu maliyetler kredi tutarına, faiz farkına ve kalan vadeye göre banka tarafından hesaplanacak.
Bildiğiniz gibi 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun, konutun zamanında teslim edilmemesi veya ayıplı olması halinde bankayı kredi miktarı kadar ve 1 yıl süre ile tüketiciye karşı sorumlu tutuyor. kredinin yeniden yapılandırılması ve başka refinansman kuruluşuna devrolduğu zaman bile, kredi veren konut finansman kuruluşunun sorumluluğun devam edeceği de hükme bağlanıyor. Buna göre krediyi devralan yeni kuruluş veya banka, ayıplı maldan dolayı sorumluluk taşımıyor ama krediyi tüketiciye ilk sağlayan orjinal bankanın sorumluluğu ise sürüyor. Bu madde bankacıların tepkisini çekiyor.
Bankalar tarafından refinansman uygulamalarında sorun teşkil edeceği düşünülen konulara gelince: 1 Kredinin bir bankadan diğerine devrolabilmesi için tapunun da devrolması gerekiyor. Ama bunun için her iki bankanın yetkilisinin aynı gün aynı saatte tapu dairesinde olması gibi zorunluluklar süreci hizmeti bir hale getiriyor.