Pert araçlarda sigortadaki hasarsızlık indirimi.

Araç sigortasıyla ilgili olarak bir okuyucumuzun gelen soru aynen şöyle, aracım elektrik hatlarında meydana gelen yüksek gerilime bağlı olarak çıkan yangından yandı, pert oldu. Bu durumda benim bir kusurum olmadığı için sigorta şirketindeki hasarsızlık indirimim iptal olur mu, yoksa saklı mı kalır.
Konuyla ilgili olarak kardeş sigorta’dan aldığımız cevabı yayınlıyoruz.
Sigortacılık genel müdürlüğü’nce tüm sigorta şirketlerinin uyma zorunluluğu olan “kara taşıtları kasko sigortası genel şartları” b-4 bendi 4.1 maddesi gereği,
Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar pert sigorta malın ortadan kalkması meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Teminat kasko poliçesi içeriğinde bulunan koruyucu maddeler, şartlar, sigortacı tarafından verilmiş koruma hakları
Yani: sigortalı malın tam hasara uğraması sonucunda, sigortalanmış mal ortadan kalkar ve sözleşme hakları ile birlikte sona erer. Sigrotacı sigortaladığı malla ilgili taahhüdü yerine getirmiş, malın bedelini sigorta ettirene ödemiştir. Sözleşme hükmü yerine getirilmiş ve sözleşme ortadan kalkmıştır.
Poliçenin vadesi gelmemiş primleri da muaccel nakitleşmiş olur ve bu sigorta sözleşmesi, tam hasardan sonra iptal edilemez. kalan gün sayısı kadar iade prim ödenemez. Özetle, pert durumunda hasarsızlık indirimi dahil tüm haklar kaybolur ve sigorta şirketi hasar anına kadar kasko priminin tahsil etmediği kısmının tamamını da tahsil etmeye hak kazanmış sayılır.
Not: Az rastlanmakla birlikte: büyük portföylü sigortalıların, pert araçlarının kasko poliçelerinde hasarsızlık indiriminin sıfırlanmayıp, yüzde 30, yani 1. kademe indirimle devam ettirildiğini gördüğümüz örnekler de vardır.