Özel sektörün yurtdışı kredi borcu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 6,1 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar düzeyinde gerçkekleşti.
Türkiye cumhuriyet merkez bankası TCMB 2014 yılı eylül ayına ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.
Borçluya göre, dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 3,8 milyar dolar arttı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,4 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 829 milyon dolar azalırken, tahvil stokunun ise 1,4 milyar dolar artışla 4,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,2’sini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 833 milyon dolar azalırken, yüzde 11,8’ini oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 536 milyon dolar arttı. Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı eylül sonu itibarıyla türkiye’de yerleşik bankaların yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yıl sonuna göre 626 milyon dolar azalarak 35,4 milyar dolar yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 659 milyon dolar artarak 21,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 163,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,9’unun dolar yüzde 32,9’unun avro, yüzde 5,9’unun TL ve yüzde 1,3’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Kısa vadeli kredi borcu 43,6 milyar dolar Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, eylül sonu itibarıyla sektör yurtdışından sağladığı 85,8 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 60,52i hizmetler sektörü, Eylül sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ticari krediler hariç 2013 yıl sonuna göre 3,3 milyar dolar artarak 43,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 300 milyon dolar artış gösterdi. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 43,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 52,2’si dolar, yüzde 37,2’si avro, yüzde 30,3’ü TL ve yüzde 0,3’ü ise diğer cinslerinden oluştu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.