Özel sektörün yurt dışı kredi borcu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, temmuz ayında 2013 yıl sonuna göre, 8,8 milyar dolar artarak 166,1 milyar dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB 2014 yılı temmuz ayına ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.
Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 8,8 milyar dolar artarak 166,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki boçrlanmaları 3,6 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 3,9 milyar dolar arttı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,4’ünü oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar dolar,
yüzde 11,6’sını oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 584 milyon dolar arttı.
Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı temmuz sonu itibarıyla türkiye’de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar artarak 21,8 milyar dolar, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler ise 170 milyon dolar artarak 35,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 166,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,3’ünü dolar, yüzde 34,2’sinin avro, yüzde 6,2’sinin türk lirası TL ve yüzde 1,3’ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, temmuz sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 52,6’sını oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 87,3 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 59,5’i hizmetler sektörü, yüzde 40’ı sinai sektörler ve yüzde 0,5’i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.
Kısa vadeli kredi 43 milyar dolar
Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ticari krediler hariç 2013 yıl sonuna göre 2,7 milyar dolar artarak 43 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yılı sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 414 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolar artış gösterdi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 43 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 49,1’i dolar, yüzde 39,4’ü avro, yüzde 11,1’i TL ve yüzde 0,4’ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.