Özel sektörün yurt dışı borcu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB 2017 yılı mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mart sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,1 milyar dolar artarak 203,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun ticari krediler hariç ise 819 milyon dolar artarak 15,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 576 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar dolar artışla 25,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 957 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 69 milyon dolar eksilerek 4,5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2016 yılı sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 631 milyon dolar artışla 10,9 milyar dolar: finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 308 milyon dolar artışla 2,5 milyar dolar düzeyinde.
Özel alacaklılara olan borç azaldı
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 810 milyon dolar artarak 14,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Uzun vadeli kredilerde en fazla dolar kullanıldı.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun dolar, yüzde 33,1’in euro, yüzde 4,2 sinin türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 51,9’unun dolar, yüzde 30,8’inin euro, yüzde 17,1’inin türk lirası ve yüzde 0,2’nin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Kısa vadeli kredi borcunun yüzde 82,9’u finansal kuruluşlardan sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla 203,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52’sini finansal kuruluşların, yüzde 48’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 17,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde,1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 65,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.