Orta gelirliye konut kampanyası.

Yeni konut finansman programı’na ilişkin, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun, resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, vatandaşların taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlamasına yönelik olarak cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla 5411 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılacak.
22 milyar lirayı aşamayacak
Nakit kaynak aktarımı için hazine ve maliye bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenecek eklemeye hazine ve maliye bakanı yetkili olacak ve bir yıl içerisinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.
Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerinden konut edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına katkı sağlanabilecek.
Yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Bu kapsamda gayrimenkul geliştiriciler ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa payı sahipleri de yüklenici olarak kabul edilecek.
Kullanılacak finansmana yönelik bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan vatandaşlar için ilk 3 yıldaki finansman taksit tutarının hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar, hazine ve maliye bakanlığı bütçesine belirlenen kamu bankasının talebi üzerine katkı aktarılabilecek. Yetki cumhurbaşkanında
Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyle bir yıla kadar indirmeye ise cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yükleneci hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar 1 yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerevesinde bu tutarın bir kısmı ya da tamamı finansman anapara tutarından peşin olarak indirilebilecek ve 1 yıllık süre ise 3 yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenmeyecek.
Tahsil edilen tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenmeyecek.
Belirlenen kamu bankası, her ayın ilk iş günü içerisinde, içinde bulunan aya ilişkin toplam katkı tutarını hazine ve maliye bakanlığına bildirecek. Hazine ve maliye bakanlığı talep edilen katkı tutarını, bildirim yapılan ayın 15’ini takip eden ilk iş günü belirlenen bankaya aktaracak. Bu katkının aktarım günü ile finansmana ilişkin taksit ödemeleri bankalarca aynı gün olarak belirlenecek.
Sağlanan katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak.