Not artımının ayak sesleri.

Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmedeki kararlılığı para politikasındaki normalleşme cari açığın azaltılması yatırımcı güvenindeki artışla hızlanan fon girişi ve risk primindeki düşü türkiye’nin kredi notu görünümüne beklenenden hızlı yansıyor. 29 eylül’de türkiye’nin kredi notunu görünümünü negatiften durağana çeviren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu standard & poor’s S&P sürpriz bir hamle ile takvim dışı değerlendirmeye giderek görünümü pozitife çevirdi. Artırım sinyali geldi S&P ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini açıklarken, 15 aralık’ta değerlendirme yapacak olan moody’s in not artırımı yapabileceği belirtiliyor. S&P’nin takvim dışı değerlendirme yapmasında son dönemdeki politika düzenlemeleri etkili oldu. Rezervler inşa ediliyor S&P’den yapılan açıklamada politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken türkiye cumhuriyet merkez bankası’nın TCMB’nin hazirandan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı. Cari açık azalacak Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada 2023 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın GSYH yüzde 4,3’ü olarak hedeflenen orandan daha düşük olmasının beklendiği, ithalatın keskin şekilde azalmasıyla cari açığın da kademeli daralacağının öngörüldüğü bildirildi. Ekonomi dengelendi. Türkiye’nin yeni ekonomi ekibinin kredi koşullarını daha da sıkılaştırmasının ekonominin doğrudan bir resesyondan kaçınmasının beklendiği ifade edilen açıklamada son verilerin üçüncü çeyreğin başından bu yana tüketimin zayıflamasıyla türkiye ekonomisinin hem yavaşladığını hem de yeniden dengelenediğini doğruladığı kaydedildi. Açıklamada türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7 2004’te de yüzde 2,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.