Mortgage uygulaması ve kira yöntemi.

Bir başka islami kriterlere uygun mortgage uygulaması kira yöntemi olarak geçiyor. Bu uygulama da temelde murabaha yöntemi gibi ilerliyor. Yani satın almak istenilen ev tespit edilip ilgili detaylarla katılım bankasına müracaat ediliyor. Katılım bankası, mortgage kredisi vermeyi uygun görmesi durumunda gayrimenkulu satın alıyor ve tüketici ile bir satın alma taahhütlü kira sözleşmesi yapıyor. Katılım bankası, tüketici ile yaptığı ödeme planında gayrimenkulun fiyatına eklenen vadeye bağlı kar payını hesaplayarak yapılan taksitleri ödemeye başlıyor.
Yapılan kira sözleşmesi sonunda tüketici kalan bakiyeyi kapatacak ödemeyi gerçekleştirerek gayrimenkulün mülkiyetini üzerine alıyor. Kira uygulaması aslında bir çeşit peşinatsız mortgage opsiyonu sağlar. Bu şekilde müşteri peşinatı önceden yatırmak yerine sözleşme sonunda toplu bir ödeme gerçekleştirerek gayrimenkul mülkiyetine sahip olabiliyor. Bir çok tüketici açısından cazip bir uygulama gelse de türkiye şartlarında bu tür uygulamalara geçilmesi henüz mümkün gözükmüyor.
Daha öncede bahsettiğimiz üzere mortgage uygulamalarında esas alınan gayrimenkul değerinin %75’inin kredilendirmesi uygulaması, tüketicilerin %25’lik bir birikime sahip olma kriterini otomatik getirmiş oluyor. Bu da kredi değerlendirme prensipleri açısından müşterini düzenli bir birikim yapma disiplinine sahip olduğunu gösteren önemli kriterlerden biri.
Sonuç olarak, günümüz mortgage kredilerinin vadelerinin ve dolayısı ile geri ödeme taksitlerinin kira gibi mortgage taksidi tanımına hala çok uzak olduğunu düşünürsek, katılım bankaları bu yöntemle kredi verdikleri bu gayrimenkulleri yıllarca bilançolarında taşımak istemeyeceklerdir. Bu nedenle kira uygulamalarının uygulamaya başlamasına daha uzun bir süre var gibi gözüküyor.
Ülkemizde faaliyete geçeceğine dair yakın zamanda haberleri çıkan NBK tarafından kurulan islamic turkey real state fund ve gelecekte kurulacak körfez kaynaklı benzer fonlar, uygulamalarında bu tür mortgage kredilerini destekleyecek islami şartlara uygun gayrimenkulleştirme yapmaya başlarsa durum değişebilir.