Mortgage refinansmanında bankalar.

Sanayi bakanlığı tarafından eylül 2007’de açıklanan tebliğin taslağında yer alan “kredisini yeniden yapılandırmak isteyen tüketicinin herhangi bir ücret ödemeyeceği” şeklindeki ifade bankalardan gelen yoğun talep üzerine metinden çıkartıldı.
Sanayi bakanlığı, tüketiciden kredinin yeniden yapılandırılmasında ek ücret talep edilemeyeceğine dair ifadeyi vadesi uzatılabilecek, kredinin yapılandırılmasında taraflar anlaşabilirse ek bir maliyetle borcun kalan vadesi uzatılabilecek, kredinin faiz türü veya para cinsi değişebilecek.
Refinansman olarak da bilinen mortgage kredilerinin tüketiciler tarafından yeni bir ödeme planına göre vade ve faiz oranlarında değişikliğe gidilmesi durumunda, bankalar tüketicilerden %2 erken ödeme cezası ve yeni açılacak kredi için dosya masrafı gibi faiz dışı masraflar adı altında yer alan masrafları talep edebilecekler.
Daha önce bir çok banka mortgage kanununda belirtilen çerçeveler ve üst sınırlar içerisinde, refinansman ile ilgili bu tür masrafları zaten talep edebiliyorlardı. İlgili metnin tebliğden çıkartılmasıyla bu duruma devam edebilecekler.
Sonuç olarak söz konusu metnin tebliğden çıkarılmasının, mevcut uygulamaları değiştirecek bir etkisi olmuyor. Mortgage refinansmanı bankaların birbirleri ile girdikleri yoğun rekabet ortamında önemli bir araç olacak gibi gözüküyor. Rekabetin yoğunlaştığı yani mortgage faiz oranlarında dalgalanmaların olduğu ve dramatik olarak düştüğü dönemlerde finans kuruluşlarının, refinansman düşüncesi ile gelen müşterilerinin refinansman ihtiyacını aynı kurum ile yapmasını sağlamak ve başka bir finans kuruluşları da halihazırda başka finans kuruluşlarının portföyünde bulunan kredileri kendi portföylerine refinansman ile çekebilmek için kredi sahiblerine avantajlı bir refinansman ortamı sağlamak için özel tasarlanmış masrafsız refinansman paketleri ile yaklaşması söz konusu olacaktır. Unutulmamalıdır ki yukarda bahsettiğimiz avantajlı refinansmanın ürünlerinin bankalar tarafından arz edilmesi için sektörde faaliyet gösteren konut finansman şirketlerinin piyasa payı kapmak için yoğun bir rekabet içinde olması gereklidir. Yoğun rekabet için en önemli altyapı ise mortgage kredileri için konut finansman şirketlerinin ucuz ve kolay kaynak bulabilmesi gerekir. Tüm dünyayı saran bu likidite krizi sırasında türkiyede faaliyet gösteren yerli yabancı hiçbir konut finansman kuruluşunun yakın zamanda bu kadar kolay kaynaklar temin edip refinansman ile ilgili ürünlere ağırlık verebileceğine inanmıyoruz.