Mortgage refinansmanı, rekabet ve centilmenlik.

Ülkemizde gelişmekte olan ekonomik şartlarla beraber refinansman veren kuruluşlar arasındaki rekabetin giderek artmasıyla, konut finansmanı kuruluşları kanuni üst sınır getirilmiş faiz dışı maliyetler gibi maliyetleri müşterilere daha az yansıtabilir, hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Fakat sistemin bu gibi tüketicinin avantajına olan durumların çok uzun sürmemesi üzerine tasarlanmış olduğunun bilinmesi önemlidir.
Tüketiciler açısından rekabet her sektörde maliyetleri düşürmesi açısından güzel, cazip, sevilen bir kavramdır. Ürün, hizmet veya servis sağlayanlar için ise körü körüne rekabet, firmaların kar marjlarını süratle düşürdüğü için uzun sürmesi durumunda kabul edilemez bir durumdur. Finans kuruluşları arasındaki rekabetin hız kazandığı dönemlerde, genelde sektörün lider kuruluşları tarafından bu rekabetin sona erdirilmesi için çağrı yapılır. Sektör lideri tarafından yapıldıysa, bu çağrıya uyulmadığı tarihte görülmemiştir. Finans kuruluşları kendi aralarında buna centilmenlik antlaşması derler. Tüketiciler için rekabetin seviyeye ulaştığı andır. Burada açılmış olan fırsat penceresini süratli şekilde farkedip değerlendirebilmek, tüketicinin avantajına olacaktır. Mortgage ihtiyacı duyulduğunda mortgage brokerlığı hizmeti almak ve bu hizmeti verecek kurum ve kişilerin seçimi bu nedenle önem taşır. Mortgage brokerı, müşterilerinin kredi bilgilerini ve kredi sözleşme şartlarını veritabanında saklar ve piyasa şartları ile sürekli olarak karşılaştırır. Doğru şartların oluşması durumunda müşterisi ile irtibata geçip bu durum hakkında bilgilendirme yaparak müşterinin onayına istinaden refinansman için önüne alternatifler çıkaracaktır. Mortgage kredilerinin orta gelir grubu için cazipliğinin artması durumunda mortgage brokerları tarafından verilen hizmetlerin bir kerelik bir hizmet değil, bir yaşam boyu alınacak hizmetler kapsamına girdiği daha da netleşecektir. Mortgage refinansmanı için önce zamanlamanın ve piyasa analizlerinin önemi çok büyüktür ve bu konuda profesonellerden yardım alınması uzun vadede tüketicilere fayda sağlayacağından olacağından önem taşımaktadır.