Morgan stanley hisse senetlerinin “iniş yok” ekonomisine işaret ettiğini belirtiyor.

Morgan stanley hisse senedi stratejilerine göre, ABD hisse senedi piyasasındaki son eğilimler yatırımcıların büyümenin bir gerileme olmadan hızlandığı bir ekonomik senaryo beklemeye başladığına işaret ediyor. Michael wilson liderliğindeki ekip ılımlı büyüme ve enflasyonda düşüşle karakterize edilen önceki yumuşak iniş beklentilerinin aksine, piyasa dinamiklerinde bu “iniş yok” hipoteziyle uyumlu bir değişim gözlemledi.
Stratejistler, makroekonomik verilerin ve piyasaya yön veren hisse senedi türlerinin sürdürülebilir bir büyüme dönemi fikrini desteklediğini belirtti. Bu durum, büyük teknoloji ve büyüme hisselerinden oluşan dar bir seçkinin piyasa kazançlarına hakim olduğu bir önceki yıldan farklıdır.
Yatırımcılar, federal rezerv’in faiz indirimlerine bakış açılarını değiştirmiş olup bu yıl toplam 62 baz puanlık indirim yapılacağı yönündeki mevcut bahisler daha önceki 150 baz puanlık tahminlere kıyasla azalmıştır. Beklentilerdeki bu değişiklik güçlü ekonomik verilerin ve beklenenden daha güçlü gelen enflasyon raporlarının ardından geldi.
Finans enerji ve sanayi gibi tipik olarak ekonomik büyümeden yararlanan hisse senedi sektörleri 2024’te %9 artış gösteren S&P 500’den daha iyi performans gösterdi. Aynı zamanda ekonomik koşullara duyarlı olan malzeme sektörü de güçlü bir performans göstermiştir. Piyasa liderliğinin döngüsel sektörleri de kapsayacak şekilde genişlemesi piyasanın daha elverişli bir büyüme ortamını fiyatladığının göstergesi olarak görülüyor.
Morgan stanley stratejistleri konjoktörüne duyarlı hisse senetleri ve sektörlere yönelim olmasına rağmen, kalitenin piyasa liderleri için önemli bir özellik olmaya devam ettiğini vurguladılar. Kalite üzerine bu odaklanma büyümenin erken evrede yeniden hızlanmasından ziyade mevcut geç evre ekonomik döngü göz önüne alındığında uygundur. Erken bir döngü durumunda küçük sermayeli hisse senetleri ve daha düşük kaliteli döngüsel ürünler muhtemelen daha uzun süreli üstün performans gösterecektir. Ancak russell 2000 bu yıl sadece %2,4 oranında artış göstermiştir. Hazine getirilerinin yönü de ekonomik açıdan hassas piyasa segmentlerinin performansını etkileyebilecek bir faktördür. 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi en son %4,42 olarak kaydedildi. Bu oran morgan stanley’nin hisse senetlerinin getiri değişikliğine daha tepkisel hale gelebileceği bir nokta olarak belirlediği %4,35 eşiğinin üzerinde. Stratejistler getirilerdeki bir düşüşün daha geniş bir döngüsel ürün yelpazesine doğru bir dönüşe yol açabileceğini önemli bir yükselişin ise dar bir hisse senedi yelpazesinin hakim olduğu bir piyasaya dönüşle sonuçlanabileceğini belirtti.