Moody’s çin’in kredi notunu negatife indirdi.

Moody’s ınvestors service çin’in kredi notlarının görünümünü durağandan negatife çevirirken çin’in A1 uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden ihraçcı ve kıdemli teminatsız notlarını ve A1 yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız raf notunu teyit etti. Moody’s görünümün negatif olarak değiştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: Görünüm negatif olarak değiştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada mali açıdan zor durumdaki bölgesel ve yerel yönetimlere RGL’ler ve kamu iktisadi teşebbüslerine KİT’ler hükümet ve daha geniş kamu sektörü tarafından mali destek sağlanacağına dair artan kanıtları yansıtmakta ve çin’in mali ekonomik ve kurumsal gücü üzerinde geniş aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Görünüm değişikliği aynı zamanda yapısal ve kalıcı olarak düşük orta vadeli ekonomik büyüme ve emlak sektöründe devam eden küçülme ile ilgili artan riskleri de yansıtmaktadır. Bu eğilimler ahlaki tehlikeyi önlerken ve devletin bilançosu üzerindeki etkiyi sınırlarken ekonomik yeniden dengelenmeyi destekleyen politikaları tasarlama ve uygulama zorluğu da dahil olmak üzere politika etkinliği ile ilgili artan risklerin altını çizmektedir. Bu nedenle moody’s mali açıdan zor durumdaki kuruluşlara sağlanan desteğin daha seçici olmasını ve bunun da KİT’ler ve RLG’ler için daha uzun süreli zorlanma risklerine katkıda bulunmasını beklemektedir. A1 notunun teyit edilmesi, Çin’in geçişi düzenli bir şekilde yönetmek için sahip olduğu mali ve kurumsal kaynakları yansıtmaktadır. Ekonomisinin büyüklüğü ve yavaşlasa da güçlü potansiyel büyüme oranı, yüksek şok emme kapasitesini desteklemektedir. Bu durum, büyük yurtiçi tasarrufların yüksek borç ödenebilirliğini desteklemesi nedeniyle düşük dış riskler ve finansman maliyetleri ile desteklenmektedir. Yüksek ekonomik güç aynı zamanda genel devlet gelirlerini de desteklemekte, bu da mali kaynakların YYG’leri ve dolaylı olarak eğer bu kaynaklar etkin bir şekilde tahsis edilebilirse yerel yönetim finansman araçlarını YFV’ler desteklemek üzere harekete geçirilebileceği anlamına gelmektedir. Politika etkinliği test edilirken geçmişteki etkili politika eylemlerinin geçmiş kaydı da derecelendirmeyi desteklenmektedir. Çin’in yerel ve yabancı para cinsinden ülke tavanları sırasıyla AAA ve AA1 olarak değişmemiştir. Notun dört kademe üzerindeki yerel para birimi tavanı sınırlı dış riskleri genel olarak öngörülebilir kurumları yansıtmaktadır. Hükümetin ekonomi ve finansal sistemdeki büyük ayak izi ve etkisi ile dengelenmektedir. Bu da hükümet dışı ihraçcılar için kredi olumsuz olan hükümet kararlarına yol açabilir. İleriye bakıldığında yürütme kurumlarının ve hükümet eylemlerinin öngörülebilirliğideki erozyon daha düşük bir yerel para birimi tavanına işaret olabilir. Yerel para birimi tavanının bir kademe altındaki yabancı para birimi tavanı, güçlü politika etkinliğinin düşük dış borcun ve aynı zamanda düşük olasılıklı bir senaryoda ülkenin çok önemli bir finansal stresle karşı karşıya kalması durumunda sınırlı da olsa bazı transfer ve konvertibilite risklerine işaret eden sermaye hesabı kontrollerinin net etkisini yansıtmaktadır.”