Mevduatta ankara, kredide istanbul lider.

Türkiye bankalar birliği’nin TBB türkiye bankacılık sistemi banka, şube, mevduat ve kredilerin illere ve bölgelere göre dağılımına ilişkin yayımladığı verilere göre, kişi başına en yüksek mevduat ortalama 23 bin 130 TL ile ankara olarak yer alırken, bu ili 21 bin 996 TL ise istanbul ve 9 bin 549 TL ile izmir izliyor.
Türkiye bankalar birliği’nin TBB yayımladığı verilere göre, türkiye’de geçen yıl sonu itibariyle 44 mevduat, kalkınma ve yatırım bankası, bu bankalara ait yurt içinde 9 bin 760 şube bulunuyor.
Sayısı 31 olan mevduat bankalarının,3’ü kamu, 1’i fon, 11’i özel ve 16’sı yabancı sermayeli banka olarak gösteriyor. Bu bankalardan 2’si kamu bankası, biri de özel banka olarak hizmet veriyor. Bir banka 910 ilçede faaliyet gösterirken, 2 banka sırasıyla 458 ve 433 ilçede faaliyet gösteriyor. 50’den fazla ilde faaliyet gösteren banka sayısı 13 iken toplam 44 bankadan 14’ü ise sadece bir ilde ilçede faaliyet gösteriyor.
İstanbul 2 bin 833 şube ve yüzde 29 pay ile en çok şubeye sahip olan bölge olarak yer alıyor. İstanbul’u bin 445 şube ve yüzde 15 pay ile ege bölgesi, bin 207 şube ve yüzde 12 pay ile batı anadolu bölgesi izliyor. En az şubeye sahip olan bölge 158 şube ve yüzde 2 pay ile kuzey doğu anadolu bölgesi, orta doğu anadolu bölgesi 191 şube ile yüzde 2 paya doğru karadeniz bölgesi ise 298 şube ile yüzde 3 paya sahip olarak yer alıyor.
Türkiye’de geçen yıl sonunda en fazla banka şubesinin bulunduğu ilçe 450 şube ile ankara’daki çankaya ilçesi oldu. Daha sonra sırlamada 313 şube ile istanbul kadıköy ve 278 şube ile istanbul şişli ilçeleri geliyor. Toplam 405 ilçede tek bir banka şubesi faaliyet gösteriyor. İstanbul, ankara ve izmir’de 4 bin 530 adet şube toplam yurt içi şubelerin yüzde 46’sını oluşturuyor.
En yüksek mevduat ankara’da Muğla’da her 4 bin 763 kişiye bir şube düşüyor. Bu sayı istanbul için 4 bin 809 ankara için ise 5 bin 6 olarak yer alırken şube başına en fazla nüfusun düştüğü il 34 bin 559 kişi ile muş oluyor. Bu sayı şanlıurfa’da 29 bin 591 hakkari’de ise 27 bin 217 olarak yer alıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 30’una sahip olan 3 büyük ilde, toplam mevduatın yüzde 69’u ve toplam kredilerin yüzde 58’i bulunuyor. İstanbul, ankara ve izmir illerinden mevduat ve krediden aldıkları pay, nüfus paylarına oranla yüksek, diğer illerde nüfusa oranla kredi ve mevduat payları düşük bulunuyor.
Kişi başına en yüksek mevduat ortalama 23 bin 130 TL ile ankara olarak yer alırken bu ili 21 bin 996 TL ile istanbul ve 9 bin 549 TL ile izmir izliyor.
Kişi başına mevduatın en düşük olduğu il ortalam 758 TL ile muş iken ağrı ve şanlıurfa’da kişi başına mevduat ise sırasıyla 873 TL ve 887 TL olarak yer alıyor.
En yüksek kredi istanbul’da Kişi başına en yüksek kredi ortalama 18 bin 441 TL ile istanbul’da bulunurken, bu ili 13 bin 401 TL ile ankara ve 10 bin 111 TL ile antalya izliyor. Kişi başına kredinin en düşük olduğu il, ortalama bin 31 TL ile Ağrı’da yer alırken muş’ta kişi başına kredi bin 34 TL, şırnak’ta ise bin 86 TL olarak bulunuyor.
Türkiye genelinde geçen yıl sonu itibariyle ortalama olarak kişi başına 8 bin 714 mevduat ile 8 bin 108 TL kredi düşüyor.