Merkez Bankası’nın yeni düzenlemeleri

Bunun yanı sıra ihracat kredilerinin sınırlandırıcı tedbirleri kapsamı dışında tutulması hem istihdamın devamlılığı hem de cari açığın kapatılması açısından son derece faydalı olacaktır. İhracatta bu yıl 265 milyar dolarlık bir hedefe odaklanmıştık. Merkez Bankası’nın yeni düzenlemeleri sayesinde hedefe ulaşma konusunda elimiz artık çok daha güçlendi.