Merkez Bankası’na destek.

Hazine ve maliye bakanı elvan, merkez bankası politikalarına destek açıklamasında bulunarak, “Maliye finansal sektör ve kamu finansmanı politikalarımıza fiyat istikrarımızı kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız.” dedi.
Hazine ve maliye bakanı elvan, merkez bankası politikalarına destek vereceklerini duyurdu.
Merkez bankası’nın faiz artırımıyla birlikte önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan ettiğini hatırlatan elvan, ilgili kurumların idari kapasitelerini ve operasyonel yetkinliklerini artıracağını belirtti.
“Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi merkez bankası’na aittir” diyen elvan, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
“Ekonomi politikalarının temel amacı toplumsal refahın artırılmasıdır. Toplumsal refah artışı: istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içermektedir. Bunların ön koşulu da makroekonomik istikrardır. Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi merkez bankası’na aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal genel kabul gören bir durumdur. Merkez Bankası 19 kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti.
“Makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir önkoşuludur.”
Merkez Bankası’nın parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez bankası’nın fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir.