Merkez Bankası TL zorunlu karşılık belirleme.

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara ödenen faiz nema uygulamasında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Buna göre, Türk lirası zorunlu karşılık belirlemede kredi büyümesi kriteri getirildi.
Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan basın duyurusunda “Zorunlu karışıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir.” ifadesi yer aldı ve zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz nema uygulamalarında değişikliğe gidildiği belirtildi.
Bankanın açıklamasına göre yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.
Söz konusu açıklamanın metni şöyle:
“Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karışıklıklara ödenen faiz nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir. Yürürlüğe oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir. Yürürlüğe girecek değişiklikler ile türk lirası zorunlu karşılık oranları ve türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz nema oranı bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirilmiştir.
Buna göre, kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında referans değerler olan bankalar için türk lirası zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Ayrıca, mevcut durumda türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacaktır. Yeni yöntemle kredi büyüme oranları her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacak, büyüme oranları referans değerler arasında kalan bankalar takip eden üç ay boyunca 6 tesis dönemi ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz nema oranlarına tabi olacaktır.”