Merkez Bankası karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası kredi büyümesine göre değerlendirdiği zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.
Bundan sonra zorunlu karşılık uygulamasında kredi büyümesinin hesaplanmasına TÜFE de katılacak.
Merkez Bankası’nca TCMB zorunlu karşılıklar hakkında tebliğe yapılan değişiklik ile bankaların yıllık kredi büyüme oranına göre zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gidildi.
TCMB’nin zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ’nde değişiklik yapılmasına dair tebliği, resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yeni tebliğde dövize endeksli krediler ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler hariç türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamı üzerinden merkez bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre tüketici fiyat endeksiyle düzeltilmiş üç aylık ortalama değerler kullanılarak bankalarca hesaplanacak yıllık kredi büyüme oranına göre zorunlu karşılık oranı belirlendi.
Kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olanlar
Buna göre, yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olup, 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredilerindeki yıllık değişimin tamamı büyüme oranının pay kısmından düşülerek hesaplanacak uyarlanmış yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15’ten küçük olan bankaların türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.
Öte yandan yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15’in altında olup, 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri harici tüketici kredilerindeki ve bireysel kredi kartlarındaki yıllık değişimin yüzde 50’si büyüme oranının pay kısmından düşülerek hesaplanacak uyarlanmış yıllık kredi büyüme oranı yüzde 5’ten büyük olan bankaların da türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 düzeyinde belirlenecek.
Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulaması
Yapılan düzenleme ile tebliğe “kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında geçiş dönemi”
başlığı altında geçici bir madde de eklendi.
Eklenen madde ile 29 kasım yükümlülük hesaplama tarihine kadar kredi büyüme oranı yüzde 10 eklenen madde ile 29 kasım yükümlülük hesaplama tarihine kadar kredi büyüme oranı yüzde 10 ila yüzde 20 aralığına girmiş olan bankalara bu aralığa girdikleri tarihe ilişkin tesis döneminden itibaren altı dönem boyunca yukarıda belirtilen koşulları sağlayan bankalar için geçerli olan zorunlu karşılık oranları uygulanacak.
Tebliğ hükümleri 29 kasım’dan itibaren geçerli kılınacak.