Kredilerde donuk alacak eşiği yükseltildi.

Kredilerde donuk alacak sınıflandırılmasına ilişkin eşik 100 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.
Bankaların, ihtiyari olarak kredilerde bir borcun temerrüdü nedeniyle donuk alacak sınıfına dahil edilmesine ilişkin eşik 100 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu’nun BDDK resmi gazete’de yayımlanan, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Buna göre, bir borçludan olan 2 bin 500 TL ve altındaki toplam alacak tutarının donuk alacak olarak sınıflandırılması bankanın ihtiyarında olacak. Bu eşik daha önce 100 TL olarak uygulanıyordu. Tüketici kredileri bakımından bu eşik tutar 500 TL olarak uygulanacak.
Ancak, bu tutarın borçlu müşterinin söz konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç, bilanço içi borçları toplamının %1’ini geçmemesi gerekiyor.
Söz konusu tutarlar, her yıl türkiye istatistik kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında aktarılacak.
Donuk alacak nedir.
2017 yılında yapılan düzenlemeyle tüketici kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı. Donuk alacak, bankalar tarafından verilen kredinin geri ödemesinde 3 aylık yaşanan gecikme durumunun söz konusu olması, bu kredinin donuk olarak sınıflandırılmasına neden olur.
Özetle, banka açısından ödeme ihtimali düşük olan alacaklar ya da ödenemeyecek olan alacaklar için donuk tabiri kullanılır.
Ödemenin takip edildiği aşamalardan üçüncüsüne gelindiğinde kredi donuk olarak nitelendirilir.
Bu aşamadan sonra bankanın söz konusu kredinin yüzde 20’si kadar olan tutarı ayırması gerekir.
Sonraki aşamada yüzde 50’sini beşinci ve son aşamada ise yüzde 100’ünü ayırması gerekmekte.
Böylece banka batma olan krediye karşı tedbir almış olur.