Krediler için varlık yönetim şirketi.

Bankalar sorunlu krediler için varlık yönetim şirketi kuruyor. Yeni yapıyla bankalar donuk alacaklarını bilançodan çıkaracak. Şirketler ise tek bir varlık yöntemiyle muhatap olacak.
Türkiye bankalar birliği, uluslararası danışmanlık şirketi ernst young’a fizibilite raporu hazırlattı.
Bankalar, ortaklaşa kuracakları şirkete sorunlu kredilerini geçirebilecek. Yeniden yapılandırma ve refinansman konusunda elleri rahatlayacak. Böylece hem sektörün aktif kalitesi iyileşecek hem de tahsil kabiliyeti düşen varlıklar daha verimli yönetilecek. Kredilerin rehabilitasyonu ile ekonomiye katkı sağlanacak. Bankalar, donuk alacakları bilançodan çıkarabilecek. Varlık yönetim şirketi, sermaye yeterlilik rasyasyona ve büyümeye katkıda bulunacak. Yeni sistemle, kredi ilişkisi bulunan şirketlere yönetimsel destek de verilecek.
Bankacılık sektöründe kredi hacmi 2018’de yüzde 14 2019’da yüzde 11 büyüme gösterdi. Donuk kredi hacmi ise yüzde 50’sini üzerinde arttı. Özellikle ağustos 2018’deki kur krizinden sonra ticari ve kurumsal kredilerde bankaların donuk alacaklarını yükseldi. Bankalar donuk kredileri yeniden yapılandırma ve refinansman yöntemleriyle iyileştirilebiliyor. Ancak bir şirketin kredisinde birden çok banka söz sahibi olduğu zaman yapılandırmalarda iş tıkanıyor. Bu da bankaların donuk alacaklarının iyileştirilmesinin önünü tıkıyor.
Bankalar ortak olacak
Yeni yapının sektördeki bankaların katılımıyla kurulması öngörülüyor. Varlık yönetim şirketi’nin donuk alacaklarının tahsilatının yanı sıra borcun tahsil edilmesi zor şirketlere de destek vererek onları ekonomiye kazandırmayı planlıyor. Hızlı kararların alacağı yeni yapı sayesinde, bankalardaki sorunlu alacakların eritilmesi için menkul kıymetleştirme, tahvil ihracı gibi alternatif finansman kanallarında da başvurabilecek. Varlık yönetim şirketi’yle bankacılık sektörünün likit varlık temini sağlanabilecek.
19 şirket bireysel kredilere bakıyor
Türkiye’de 19 aktif varlık yönetim şirketi var. Ancak bunlar ağırlıklı olarak tüketici kredilerinin tahsiline yönelmiş durumda. Büyük ölçekli ticari ve KOBİ kredilerinde uzmanlıkları yok. Bu şirketlerin ölçekleri küçük olduğu için toplam donuk alacakların yüzde 5.8’ini satın alabiliyorlar.
Bankaların sermaye yeterlilik rasyosu uzun vadede olumlu etkilenir. Sorunlu alacaklar bilançodan çıkınca yurtdışından daha ucuz borçlanırlar. Sorunlu kredilerin tahsilatından çok izlenmesine odaklanıp iş yükünü azaltırlar. Bankaların piyasa değerine olumlu yansır.
Birden çok bankaya kredi borcu olan şirketler tek bir varlık yönetim şirketiyle görüşerek, daha hızlı aksiyon alır. Kredi borçlusu şirket, varlık yönetim şirketi’nin yönetimsel desteğiyle ekonomiye kazandırılır. Hızlı karar süreçleriyle üretime ve istihdam sağlamaya devam eder.
Ekonomi bankaların ticari kredilerindeki rehabilitasyon kredi büyümesine yarar. Donuk alacaklar canlı krediye çevrilip, sorunlu krediler donuk alacağa dönüşmediğinde bankaların bilançoları güçleneceği için ekonomiye daha fazla kaynak aktarılır. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttıkça ekonomik büyüme güçlenir.