Kredi veri tabanları kayıtları.

Geçmiş performans referans noktaları
Bankalar, kendi veri tabanlarının yanısıra KKB ve TCMB veritabanlarından da gerçek ve tüzel kişilerin geçmişe dönük kayıtlarını takip edebiliyorlar.
Referans veri tabanlarının en kapsamlısı KKB kayıtlarıdır. Başvuru sırasında KKB kayıtlarında gecikmede kredisi veya kredi kartı ödemesi bulunan tüketicilerin başvuruları veya kefaletleri kabul olmuyor. Eğer söz konusu gecikme artık devam etmiyorsa, ancak KKB kayıtları güncel değilse ilgili kaydın düzeltilmesi gerekiyor.
KKB kaydını ancak kaydı yaratan banka veya kurum düzelttirebiliyor. Kaydın hangi kurum tarafından yaratıldığını başvurunuzu değerlendiren kurum söyleyebilir. Üye banka, KKB’ye Müşteri itirazları değerlendirme sistemi MİDES aracılığı ile başvurursa, kayıtlar 120 dakika içerisinde güncellenir. Kurumun kaydı kendi kayıtlarında güncelleyip, daha sonra rutin KKB güncellemeleri sırasında KKB’ye iletmesi durumunda ise takip eden ay içerisinde güncellenecektir.
Bu yüzden kaydın düzeltilmesi ile ilgili talepte bulunurken, kurumun bunu MİDES aracılığı ile yapmasının altının çizilmesi faydalı olacaktır.

KKB kayıtların gecikme sıklığı da bir başka kriter
Başvuru sahibinin mevcut kaydında bir sorun olmasa bile, son bir sene içinde veya kurumun kredi politikalarına göre son altı ay da olabilir kaç defa gecikmeye düşüldüğü veya başvuru sahibinin en kötü gecikme durumunun ne olduğu da başvuru değerlendirme sürecinde belirleyici bir referans olacaktır.
Özellikle kredi politikalarının çok sıkılaştığı şu dönemde, kredi kartı son ödeme tarihlerine yeterli özeni göstermedikleri için kredi / kredi kartı başvurularının olumsuz yanıtlanması nedeniyle mağduriyet yaşayan kişilere rastlamak mümkün.