Kredi ve mevduat uyarısı.

JCR eurasia rating’in başkanı orhan ökmen, türkiye ekonomisine ilişkin yazılı bir değerlendirmelerde bulundu.
Kredi Garanti Fonu KGF kredilerinde görülen hızlı artışların, bir yandan sorunlu olan veya kısa dönemde sorunlu olma potansiyeli taşıyan kredilerin bankalardan kamuya transferi yoluyla varlık kalitelerinin artışı yaşandığını dile getiren ökmen, diğer yandan da mevduat artışı yaratma etkisinin yerine mevduat faiz maliyetlerinin artışına sebep olduğunu söyledi.
Zayıf büyüme ve TL’nin dış değerindeki yüksek volatilite risklerinin fiyat istikrarı üzerinde yarattığı bozulmaların şu ana kadar net bir şekilde ortaya çıktığını ancak finansal ve mali dengeler üzerinde kalıcı hasarlara yol açamadığını belirten ökmen,, “kısa ve orta vadede TL’nin güçeneceğine, mali dengelerin de güçlü kalacağını beklemekteyiz” diye konuştu.
Mevduat artışında çarpan etkisi
Açıklamanın devamında, “Parasal sıkılaştırmanın şekli kur kaynaklı fiyat artışlarının hızını kesmiş olmakla beraber, enflasyonda, kalıcı bir kontrol mekanizması yaratıldığında şu ana kadar ikna olamadık.” diyen ökmen “mevduat çarpanından yoksun olarak devam eden kredi artışları,
para politikasında gerekenden ve beklenenden daha az sıkılaştırma hali yaratmakta. Mevduat artışı yaratmayan kredi uygulamaları risk yaratmaktadır. Çarpan etkisine maruz kalarak mevduat artışı yaratan kredilere yönlenilmeli” şeklinde konuştu.
“Küresel entegrasyon algısı güçlendirilmeli”
İç talep ağırlıklı ve kamu dayanaklı kurtulmak için küresel entegrasyon algısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan ökmen açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Kamu dengeleri çıpa olma gücünü kaybetmeyecekdir. Düşük büyüme sorunun uzun süredir devam etmesinin temel nedeni reformların geciktirilmiş olmasıdır. Ekonomik büyümenin artacağına dair işaretler hala ortaya çıkmamıştır. Küresel enerji fiyatlarıyla ilişkili olarak kısmen iyileşen cari açık, bu kez aksi istikamette küresel enerji fiyatlarının artışıyla yeniden bozulma sürecine girdi. İstihdam hızı giderek düşmektedir.”
“Uluslararası rezervler yüksek dış finansman karşısında zayıflıyor.”
“Türkiye’de politik risklerin ekonomik risklerle olan ilişkisinin zayıflamış olması, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanma süresini uzatmaktadır.” diye konuşan ökmen, “dış finansmanın sürdürülme riski ve dış şoklara karşı hassasiyeti referandum sonrasında da devam etmekte ve uluslararası rezervlerin seviyesi yüksek dış finansman gereksinimi karşısında giderek zayıflamaktadır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.