Kredi ve kredi kartı hizmetleri.

Tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerini belirlemeye ilişkin bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu’nda olan tüm yetkiler merkez bankası’na devredildi. Söz konusu ücretler ilgili bakanlığın görüşü alınarak tüketiciye koruyacak şekilde düzenlenecek.
Yeni şafak gazetesinden kenan biter’in haberine göre, tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücreti belirlemede tek yetkili merkez bankası olacak.
Meclis’ten geçip resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa’da çok kritik bir değişiklik yer aldı. Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler alarak ekonomik çıkarlarını koruyup, zararlarını tazmin etmek için yürürlükte olan tüketicinin korunması hakkında kanun’un 4. maddesinde değişiklik yapıldı.
Söz konusu değişiklik, uzun yıllardır gündeme gelen ve bir çok düzenlemeye de konu olan bankaların kredi kullanımı ve kart hizmetlerinde müşterilerden aldığı ekstra ücretleri kapsıyor.
Kanuna eklenen yeni maddeyle, tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu’nda olan tüm yetkiler, merkez bankası’na verilmiş oldu.
Kanun’da olan tüm yetkiler, merkez bankası’na verilmiş oldu.
Kanuna eklenen yeni maddeyle, Tüketicinin korunması hakkında kanunu 4. maddesinde şu şekilde değiştirilmiş oldu.
“Tüketiciden kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasına yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar bakanlığın görüşü alınarak bu kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde türkiye cumhuriyet merkez bankası tarafından belirlenir.”