Kredi ve kredi kartı borç takibi.

Kredi ve kredi kartı borç yüzünden takibe uğrayan kişilerle ilgili kara liste kayıtları ise bundan böyle TTB nezdindeki risk merkezi’nde tutulacak. Bankalar risk merkezi’ne başvurarak, müşterinin kredi borçlarını düzenli ödeyip ödemediklerini kontrol edebilecek.
Yeni kredi veya kredi kartı başvurusu sırasında, müşterinin sicil kaydı zaten Merkez Bankası dışında kredi kayıt bürosu KKB kayıtlarından ve bankaların kendi bünyelerinde bulunan veritabanlarından sorgulanıyor ve başvuru onayı bu kayıtlara bakılarak veriliyor. Dolayısıyla merkez bankası’ndan tutulan kayıtların TTB’ye devredilmesinin kredi veya kredi kartı başvuruları üzerinde bir etkisi olmayacak.
Kayıtların merkez bankası’ndan alınıp TTB’ye devredilmesinin uygulamada ne gibi kolaylıklar veya problemler getireceğini ise şimdiden tahmin etmek oldukça güç. Merkez Bankası’nda kaydı olup olmadığını sorgulamak isteyen kişilerin mevcut sistemde Merkez Bankası’nda kaydı olup olmadığını sorgulamak isteyen kişilerin mevcut sistemde merkez bankası’na yazılı bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Kayıtların TBB’ye devri halinde sorgulamada belki bir kolaylık olabilir, zira TTB yazılı dilekçe haricinde internet üzerinden form doldurularak da bilgi edinme hizmeti sunuyor.
Tasarının ne zaman yasalacağı ve yürürlüğe gireceğiyle ilgili bir bilgi verilmemiş. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.