Kredi vadeleri uzatılacak, taksit miktarları düşecek.

YAPILANDIRMA KARARLARI NELERDİR?

 • Bireysel kredi vadelerinin uzatılması yolu ile taksit tutarlarının düşürülmesi,
 • Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranları ile azami aylık gecikme faiz oranının, 1 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1,50 seviyesine çekilmesi,
 • Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilmesi,
 • Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun ihtiyacı olan belgeler en geç beş iş günü içerisinde krediyi kullanacağı bankaya verilmesi,
 • Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmaması,
 • Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmaması,
 • Kredinin orijinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmaması,
 • Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilmesi.

Fehime ALASYA

Bankalar, bireysel kredi kullanan vatandaşlara vade uzatarak taksit tutarını düşürme şansı verecek ve kredi kartı faiz oranını 1,5’e çekecek.

Merkez Bankası – Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Bakanlar Kurulu’nun döviz krizi nedeniyle aldığı kredi borçların yapılandırılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Ortak açıklamada “finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla” bazı kararlar alındığına dikkat çekildi ve detaylar paylaşıldı.

Kredi borçlusunun daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabileceğinin vurgulandığı açıklamada, kredinin mevcut bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacağı belirtildi.

“Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmayacaktır” denilen açıklamada kredi faizleri ile ilgili detay verilmedi.

Açıklamada “Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir. Bu çerçevede, bankalardan kullanılan kredilerini ödemekte güçlük çeken borçluların, kredilerinin yeniden yapılandırması için bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir” vurgusu öne çıktı.

 

Dün sabah yine 17 TL’ye yakın STG ile güne başladık

Yeni haftaya başlarken, döviz kurlarındaki seyir yine yükseliş yönünde oldu. Dolar, 12,64, Euro 14,25, Sterlin ise 16,85 TL üzerinden işlem gördü. Dolar, Euro ve Sterlindeki yükselişle Türk Lirası ise değer kaybetmeye devem etti.


Bankalar Birliği ve Merkez Bankası detayları açıkladı: Krediler nasıl yapılandırılacak?

“Finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla;

 • Bireysel kredi kullanan vatandaşlarımızın, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ödeme zorluğu yaşamasının önüne geçebilmek adına, bankalarına başvurmaları halinde kredilerinin vadelerinin uzatılması yolu ile taksit tutarlarının düşürülmesi,

 

 • İşletmelerce bankalarına başvurulması halinde, gönüllülük esasına göre, ortaya çıkan ödeme güçlüklerinin giderilmesi için işletme yetkilileri ile görüşülerek, işbirliği içerisinde çözüm bulunması,

 

 • Ödeme güçlüğü yaşayabilecek tüketicileri korumaya yönelik olarak kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranları, 1 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsi işlemlerde yüzde 2,60’tan yüzde 1,50 seviyesine çekilmiştir. Bu çerçevede Türk Lirası işlemlerde kredi kartlarına yüzde 3,10 olarak uygulanan azami aylık gecikme faiz oranının da üç aylık bir süre için yüzde 1,5 seviyesine çekilmesi, konularında tüm bankalarımız mutabık kalmıştır.

Diğer taraftan halen yürürlükte olan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’de yer alan yapılandırma hususundaki kural ve usullerin kamuoyu ile tekrardan paylaşılmasında yarar görülmektedir.

 

 • Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış ve bugün itibarıyla canlı olan krediler, kredi borçluları tarafından yapılacak yazılı talepler doğrultusunda, bankalar ve kredi borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerecek şekilde yapılandırılacaktır.

 

 • Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilecektir.

 

 • Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun krediyi kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla telep edeceği bilgi ve belgeler en geç beş iş günü içerisinde krediyi kullanacağı bankaya verilecektir.

 

 • Bankalarca, yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç on gün içinde, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

 

 • Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacaktır.

 

 • Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmayacaktır.

 

 • Kredinin orjinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmayacaktır.

 

 • Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir.

Bu çerçevede, bankalardan kullanılan kredilerini ödemekte güçlük çeken borçluların, kredilerinin yeniden yapılandırması için bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.”