Kredi tutarları sendikasyon kredisi.

Adı üstünde kredi, tek farkı faiz tipi
Her kredide olduğu gibi sendikasyon kredisini de kredi tutarı, kredi vadesi ve faiz oranı oluşturur. Burada faiz oranı bildiğimiz kredi uygulamalarından farklı olarak değişkendir. Burada referans LIBOR / FIBOR + 3 gibi faiz oranları üzerine bir sabit değer kullanılır. Bu sabit değer, kredi veren kurumların maliyeti ve kredi alan kurumun sahip olduğu risk dikkate alınarak belirlenir.
Kredi alan kurumlar için
Kredi alan kurum açısından sendikasyon kredisi almak bir prestij ve itibar konusudur. Sonuçta uluslararası firmalardan oluşan bir konsorsiyum kurumu incelemiş ve çok büyük bir krediyi kurumun kullanıma açmak için yeterli görmüştür.
İhtiyaç duyulan kredi tutarı normal şartlar altında tek bir kurumdan elde edilmeye çalışılsa, bu tutarlarda kredileri verebilecek kaynaklara sahip kuruluşların sayısı çok azdır ve toplam talebi karşılamaları mümkün değildir. Kaynak bulunsa dahi tutarın büyük olması ve riskin dağılmamış olması nedeniyle maliyetler çok daha yüksek olacaktır.
Ancak sendikasyon kredilerinde başka ücretler de bulunmasına rağmen faiz oranları daha avantajlı olur.
İhtiyaç duyulan kaynağın merkezinin tek bir kurum olmaması kaynağın aktarılacağı yatırımların sürekliliğinin sağlanmasını da güvence altına alır.