Kredi stoku 2,3 trilyon lira.

Türkiye Bankalar Birliği TBB risk merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler mart sonu itibarıyla 2 trilyon 345 milyar lira oldu. TBB risk merkezi mart 2018 bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 artarak 2 trilyon 345 milyar liraya yükseldi.
Nakdi kredilerin 2 trilyon 226 milyar lirası bankalar, 50 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 35 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar mart sonu itibarıyla 72 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 65,9 milyar lirası bankalara 3,1 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,6 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1 milyar lirası da finansman şirketlerine ait olduğu görüldü.
Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 trilyon 800 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25’le ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 19’la toptan ve perakende ticaret, yüzde 12’yle inşaat sektörleri takip etti.
Bireysel krediler 545 milyar lira
Emlak komisyon sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en büyük paya sahip olan imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 19 arttı.
Mart 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,4 ile imalat sektörü takip etti.
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler mart itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 545 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları, yüzde 7’sini taşıt kredileri ve yüzde 40’ını diğer bireysel kredilerden oluştu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 3,3 seviyesine geriledi.
Bireysel kredide istanbul önde
Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1,8 milyon artarak 30,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ile 18 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Mart ayında 126 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 88 bin oldu. 27 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.
Bu yılın mart sonu itibarıyla istanbul’da 189 milyar lira, ankara’da 52 milyar lira ve izmir de 35 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 39 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi kredi kartı dahil toplam bakiyesi en yüksek iller ise ankara, mersin ve van olarak sıralandı.