Kredi şartları ve sözleşmeleri.

Danıştay 10. dairesinin kararında, 4077 sayılı yasanın 10. maddesi ” taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı, ayrı belirtildiği ödeme planının” tüketiciye verileceği belirtilerek kredinin kullanıldığı tarihte geçerli olan KDFF kesintisi oranı uygulamak suretiyle KDDF kesintisi tahakkuku ettirildiği, bu şekilde kredi kullanıldığı tarihte faiz tahakkuku kesinleşmiş olduğu belirtilmektedir. TCMB Tarafından danıştay’a gönderilen görüşte de sabit faizli tüketici kredileri ile ilgili olarak kredinin kullanıldığı tarihte düzenlenen ödeme planında yer alan tutarların tahakkuk etmiş nihai faiz olduğu kabul edilmiştir.
Ayrıca danıştay, idari işlemlerin kural olarak tesis edildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girecekleri, geçmişte yürüme yasağı olarak ifade edilebilecek olarak da ifade edilebilecek olan bu ilkenin hukuk güvenliği ilkesinin temelini oluşturduğu vurgulanarak Maliye bürokratlarına hukuk dersi vermiştir. Danıştay KDDF’nin temelden kaldırılması talebine karşı yürütmenin durdurulması ile değişken faizli ve dövize endeksli tüketici kredilerindeki KDDF artışının yürütmesinin durdurulmasını ise reddedmiştir.