Kredi politikaları sıkılaştı.

Bankaların kredi kredi kartı başvurularını değerlendirirken daha muhazakar davrandıklarından bahsetmiştik. Kredi faizlerinin, geçmiş dönemlere kıyasla artmış durumda olmasına rağmen verilen kredilerin geri dönüş riskinde de bir artış olduğu için, bankalar borcunu geri ödeme olasılığı %100’e yakın tüketicileri tercih ediyorlar. Bu durumda tüketicilerin geçmiş kredi kredi kartı geri ödeme performansları önem taşıyor.
Geçmiş performans referans noktaları
Bankalar, kendi veri tabanlarının yanısıra KKB ve TCMB veritabanlarından da gerçek ve tüzel kişilerin geçmişe dönük kayıtlarını takip edebiliyorlar.
Referans veri tabanlarından en kapsamlısı KKB kayıtlarıdır. Başvuru sırasında KKB kayıtlarında gecikmede kredisi veya kredi kartı ödemesi bulunan tüketicilerin başvuruları veya kefaletleri kabul olmuyor. Eğer söz konusu gecikme artık devam etmiyorsa, ancak KKB kayıtları güncel değilse ilgili kaydın düzeltilmesi gerekiyor.
KKB kaydını ancak kaydı yaratan banka veya kurum düzelttirebiliyor. Kaydın hangi kurum tarafından yaratıldığını başvurunuzu değerlendiren kurum söyleyebilir. Üye banka, KKB’ye müşteri itirazları değerlendirme sistemi MİDES aracılığı ile başvurursa, kayıtlar 120 dakika içerisinde güncellenir. Kurumun kaydı kendi kayıtlarında güncelleyip, daha sonra rutin KKB güncellemeleri sırasında KKB’ye iletmesi durumunda ise takip eden ay içerisinde güncellenecektir. Bu yüzden kaydın düzeltilmesi ile ilgili talepte bulunurken, kurumun bunu MİDES aracılığı ile yapmasının altının çizilmesi faydalı olacaktır. KKB kayıtlarına gecikme sıklığı da bir başka kriter
Başvuru sahibinin mevcut kaydında bir sorun olmasa bile, son bir sene içinde veya kurumun kredi politikalarına göre son altı ay da olabilir kaç defa gecikmeye düşüldüğü veya başvuru sahibinin en kötü gecikme durumunun ne olduğu da başvuru değerlendirme sürecinde belirleyici bir referans olacaktır. Özellikle kredi politikalarının çok sıkılaştığı şu dönemde, kredi kartı son ödeme tarihlerine yeterli özeni göstermedikleri için kredi kredi kartı başvurularının olumsuz yanıtlanması nedeniyle mağduriyet yaşayan kişilere rastlamak mümkün.
TCMB kayıtları kapsamı hakkında yardımcı olacağını düşündüğümüz açıklayıcı bilgiyi sizlerle burada paylaşmıştık. Gerçek ve tüzel TCMB kredi kaydının düzeltilmesi konusunda yapılması gereken detaylara buradaki yazımızdan ulaşılabilir. İlgili yazımızda da sizlerle paylaştığımız gibi TCMB kayıtlarından borçlarını ödemeyenler 5 yıl ödeyen kişiler ise 3 yıl sonra çıkabiliyor.
Yasal takip süreci hakkında bilinmesi gerekenler
Kanuni takip statüsü gecikme statüsünün en son basamağıdır. Alacaklı kurum yasal yollarla başvurarak icra haciz vb. borcun tahsiline yönelir. Bu aşamaya geçildiğinde temerrüt faizinin yanısıra yasal süreçleri takip eden avukatın veya avukatların vekalet ücretleri, mahkeme masrafları gibi ek masraflar ile karşılaşılır. Sırf yukarıdaki masraflar için bile yasal takibe düşmemek için çaba gösterilmesi gerekir. Kanuni takipe uğrayan gerçek ve tüzel kişi yukarıdaki bahsi geçen maliyetlere katlanarak borcunu ödese, bile kişinin kredibilitesi ciddi bir zarar görür.