Kredi notu korunması gelir ve kar.

JCR eurasia tarafından yapılan açıklamada Ünlü & co’nun kredi notunu korumasının nedenleri arasında ” 2022 mali yılında görülen ve 2023 finansal sonuçlarında da devam etmesi beklenen gelir ve kar yaratma kapasitesinde kayda değer iyileşme, iyi konumlanmış grup şirketleri aracılığıyla tutarlı ve yinelenen gelir akışı, 2022 mali yılında hızlı büyüyen toplam varlıklar içinde oransal olarak azalan öz kaynak seviyesine rağmen.