Kredi kartları ve platformlar.

Suç işlenmeden önce bankaya uyarısı gidiyor
Bilgi sahteciliğinin önüne geçmede bankalara hizmet verdiklerini bildiren cenker özhelvacı, “Bireylerin internette şu ya da bu şekilde paylaştıkları bilgiler çalındığında bankalara uyarı gönderen bir sistemimiz var. Kişisel bilgileriniz sadece bankalarla değil, e-ticaret yaparken veya herhangi bir internet sitesine girerken çalınabiliyor. Dolayısıyla sadece bankalardan değil, bu bilgilerin çok farklı platformlardan çalınması da mümkün. Siz tüketici olarak bu ürünü kullanmaya başladığınızda herhangi bir bilginiz kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde sistem size kırmızı bayrak kaldırıyor. Bir kurumdan bilgi çalan hacker, onu bir başkasına satıyor. Örneğin bir kredi kartı bilgisi, hacker’lar platfromlarda bilgileri birbirleri ile paylaşıyorlar. Biz bu trafiği analiz ederek, bilgi el değiştirdi anda bunu ilgili kuruma bildiriyoruz. Böylece adınıza harcama yapılamıyor” dedi.
Yeni yönetmelik ile neler değişecek.
Kredi notu iyi olan daha ucuza kredi kullanacak
Mevcut sistemde her banka müşteri riskini kendi kriterlerine göre belirlerken BASEL ile bankalar arası müşteri derecelendirme portföyü kurulacak ve müşteriler tek bir risk sistemi içinde değerlendirelecek. BASEL birlikte yeni bir risk yönetimi ortaya çıkarılarak, müşterilere derecelendirme sistemi kurulmakta ve derece durumuna göre, yani risk oranına göre kredi oranı ve fiyatı belirlenmekte. Örneğin 1 milyon euronun üstünde bir kredi alacak olan KOBİ eğer AAA+ bir değere sahip ise fiyatlandırması %20’lere kadar düşerken, derecelendirilmemiş bir KOBİ %75 – 100 oranında bir fiyatlandırmaya tabi tutulacak. Bu ise reel sektörün maliyetlerinin artması ya da azalmasına neden olacak, piyasadaki rekabet şekli değişecek.
Kredi denetimi ödeme tamamlanana kadar sürecek:
KOBİ kredilerini iş sahibinin bireysel amaçlarla kullanması önlenecek BASEL ile getirilen teminat şekilleri ve işletmenin ihtiyaçlarına dönük bir kullanım şart olacak. Yeni sistemde belli standartlara bağlanan kredi alımları, sadece alım aşamasında değil üç kademe halinde kredinin ödenmesi bitene kadar denetlenecek.
Sermaye girişi kolaylaşacak:
Basel ile birlikte bankacılık sektörünün daha sağlam ve standart çalışma düzeni ile dışarıdan ve içeriden daha kolay kaynak bulmaları sağlanacak. Yabancı kaynaklı sıcak para akışının tersine dönmesi halinde bankaların daha az zarar görmesi sağlanacak. Risk oranının düşmesi, bulunan kaynağın daha fiyatının az olmasına neden olacak ve hem bankanın hem de reel sektörün maliyetleri düşecek. Bankalar sermayelerini daha verimli kullanacak
Bankaların sermayesini risk oranı yüksek alanlarda değerlendirme durumlarında BASEL ile banka sermaye oranı yükseltilerek riskten etkilenme olasılığı düşürülecek. Bu sayede kredi geri dönüş oranı artırılacak, maliyetler azalacak ve kredi fiyatları aşağıya çekilecek.