Kredi kartı borcu affı kime yarayacak.

Pazartesi gündemde yer alan haberlere şöyle bir göz attığımızda, kredi kartlarıyla ilgili gelişmeler dikkatimizi çekti. AkePE hükümetinin önce tüketimi canlandırmak için vergi indirimlerini yürürlüğe koyan uygulamaların ardından, kriz döneminde zorlanan tüketiciye yönelik yeni önlemleri devreye sokmak için kolları sıvamış olduğunu görüyoruz. Öte yandan devlet bakanı ve başbakan yardımcısı ali babacan tarafından açıklanan uygulamanın detaylarına baktığımızda, gelişmelerin hepsinin kredi kartı kullanıcılarının lehine olmaktan uzak olduğunu görüyoruz.
Satır arası bilgilendirme
Babacan, ” kriz ortamında finansmana erişim ve kredi geri ödemelerinde bazı sıkıntılar yaşanıyor.
Kredi kartı borcunda son dönemde diğer kredi türlerine göre daha hızlı artış var. 2009 nisan sonu itibariyle kart sayısı 2002’nin üç katına ulaşmış durumda. Kartta takibe düşme oranı krizin etkisiyle hızlı bir artış gösterdi. Kredi kartı bir ödeme ve nakit kullanım aracıdır. Kredi kartı, borçları öteleme aracı değildir. Tüketici kredilerinde kart faizi en yüksek faize sahip. Bir konut, bir taşıt kredisinde çok daha düşük faizler söz konusu. Vatandaşların ihtiyaç kredisi sistemine yönelmesini öneriyorum. Oradaki faiz oranları kredi kartı faizine oranla çok daha düşük.” demiş. Yukarıdaki açıklama gerçekten güzel ve tüketiciyi bilinçlendirmeye yönelik, ama böyle basın açıklamasının arasında bir yerde, kısaca sadece başlık olarak değinmenin ne yazıkki kimseye faydası yok. Kredi kartı bir ödeme aracıdır, kısa süreli olarak finansman imkanı sağlamak için de kullanılabilir. Ancak 3 aydan uzun sürecek finansman ihtiyaçlarında farklı alternatifler kullanılmalıdır. Bunu ilk yazılarımızdan beri dile getirmeye çalışıyoruz zaten. Kamuoyuna bu şekilde bir bilgilendirme yapılacaksa, “yurtiçinden döviz cinsi kredi kullanmadaki kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı çeken, döviz geliri olmayan şirketlerin döviz kredisi almasının da yolu açılacağına ” dair yapılan açıklamanın bir kenarında yapılmamalıdır. Özellikle bireysel tüketicilere yönelik daha kapsamlı bir seslenişin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Kredi kartı borcuna yeniden yapılandırma
Güzel haber ise hükümet tarafından bir kereye mahsus olmak suretiyle, bankalar tarafından yasal veya idari takip başlatılmış tüketicilerin kart borçları için şartları önceden belirlenmiş bir yeniden yapılandırma, yani geri ödeme imkanı tanınması. Buna göre, 31 mayıs 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilmiş, icra takibi başlamış ya da banka tarafından takibe uğramış kredi kartı borçları için yeni bir ödeme planı imkanı tanıyan bir düzenleme hazırlandı. Bu durumda bulunan tüketiciler, kanun çıktıktan sonra 60 gün içinde bu imkandan yararlanabilecekler. Uygulama kapsamında, 31 mayıs 2009 tarihine kadar geçen sürede ödemeye esas borç tutarı hesaplanacak.
ödemeye esas borcun 30 gün içinde ödenmesi durumunda herhangi bir faiz hesaplanmayacak.
Taksitle ödeme olursa borcun tutarı 6 aylık vade için 1.04 12 ay için 1.28’lik bir katsayıyla çarpılacak. Oranlar belirlenirken tüketici kredi faiz oranlarına yakın oranlar alınarak ödeme sıkıntısına girilmesi engellenecek.