Kredi kartı asgari ödeme tutarları.

16 ağustos 2013 tarihinde BDDK, sermaye yeterliliği karşılık ve kredi kartları mevzuatına ilişkin değişikliklere dair bir mevzuat değişikliğine gideceğini açıklayıp, ilgili taraflardan görüş almak üzere yeni bir düzenleme taslağı paylaştı. Görüş bildirmek için son tarih 26 ağustos.
BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bu düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının sebebi kredi kartı ile yapılan özellikle taksitli harcamalarda yaşanan artış. 2012 yılbaşından itibaren bireysel kredi kartı alacakları %43 oranında artış göstermiş, bu artışın %84 gibi önemli bir kısmı taksitli kredi kartı alacaklarından kaynaklanıyor. Taksitli kredi kartlarının kredi kartları içerisindeki payı haziran 2013 itibariyle %56 düzeyine yükselirken takipteki bireysel kredilerin dağılımında ise kredi kartı alacaklarının yaklaşık %46 düzeyine ulaşmış olması, BDDK’ın kredi kartı harcamalarını azaltmaya yönelik bazı düzenlemelere gitmesindeki en büyük motivasyon.
asgari ödeme tutarında 5 puanlık artış var.
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz düzenleme birçok değişiklik içeriyor. Tüketicileri doğrudan olarak ilgilendirenler ise asgari ödeme tutarlarının belirlenmesiyle ilgili olanı. Buna göre, asgari ödeme tutarı oranı kredi kartı limiti 15.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 25’inden yüzde 30’una, kredi kartı limiti 15.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 30’undan yüzde 35’ine yükseltilecek.
Gelir sürekliliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi zorunluluğu.