Kredi kartı asgari ödeme tutarı.

Kredi kartı ekstrelerini takip etmek, kredi kartı kullanımında yapılması gerekenlerin başında yer alır.
Hesap özetinde yeralması gereken bilgiler bellidir ve çoğu kanunla belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi olmasa da tüketicilerin kafasında en çok karışıklığa sebep olan ise ekstrelerdeki asgari ödeme tutarı minimum ödeme tutarı bilgisidir. Kredi kartı kullanmaya yeni başlayan okurlarımızdan gelen talebe istinaden bu konuda kısa bir bilgilendirme yapmaya karar verdik.
Asgari ödeme tutarı nedir ?
Kredi kartında yer alan asgari minimum ödeme tutarı, kart sahibinin son ödeme tarihinde kredi kartı ile yaptığı harcamalar sonucu oluşan aylık borcunun ödenmesi zorunlu olan kısmıdır. Evet doğru okudunuz, kart sahibinin kanunen bankaya son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarı kadar ödeme yapma zorunluluğu vardır. Tüketici ödeme yapmaz veya yaptığı ödeme tutarı asgari tutarın altında kalırsa, banka ile yaptığı sözleşmenin şartlarına aykırı hareket etmiş ve gecikmeye girmiş olur.
Minimum ödeme tutarı toplam borcun ne kadarıdır ?
Kredi kartları uygulamalarında asgari ödeme tutarı oranı şirketten şirkete farklılık göstermektedir.
Ancak minimum oranlar kanun ile belirlenmiştir.
Buna göre ödenmesi gereken asgari tutar;
Kredi kartı limti 15.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarının dönem borcunun yüzde 25’inden makaledeki örneklerde bu oran kullanılacaktır,
Kredi kartı limiti 15.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarının dönem borcunun yüzde 30’undan
Kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzerinde olan kredi kartlarının dönem borcunun yüzde 40’ından
yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı olamaz.
Basit bir örnek vermek gerekirse;
Mevcut kredi kartınızın limiti 5000 TL. Ekstreniz elinize geçti ve dönem borcunuzu 1000 TL olarak görüyorsunuz. Bu durumda ekstrenizde yer alan asgari tutar dönem borcunuzun yüzde 25’i olan ise 250 TL’dir. Yani son ödeme tarihinde en az 250 TL ödeme zorunluluğunuz vardır. Ödemediğiniz 750 TL üzerinden de banka size faiz yansıtır.
Türkiye’de asgari ödeme tutarı hesaplamalarında uygulama farklılıkları
Kredi kartı işlem türlerinde türkiye’ye özel uygulanmakta olan taksitli işlemler nedeniyle asgari ödeme tutarlarının hesaplanmasında farklı uygulamalara rastlıyoruz.
Bazı bankalar asgari ödeme tutarını hesaplarken ilgili ekstre döneminde yer alan taksit tutarlarının toplamı o aya ait taksit tutarlarının yüzde 100’ü ile yine döneme ait diğer işlem türlerinin yüzde 25’inin toplamaını alıyorlar. Bu durum sadece taksitli alışveriş yapan bazı tüketicilerin sanki asgari tutar ile dönem borcunun aynı olduğu yanılgısına kapılmasına sebep olabiliyor. Aynı kredi kartı ile taksitli alışveriş dışında işlem gerçekleştirmemeye başladıklarında, asgari tutar ile dönem borcu arasında bir fark oluşuyor ve tüketici dalgınlık veya dikkatsizlik nedeniyle son ödeme tarihinde dönem borcu yerine asgari tutarı yatırdığında, bunun bedelini bankaya faiz olarak ödüyor.
Diğer bir grup banka ise müşterinin ilgili ekstre döneminde ödemesi gereken taksit tutarını dikkate almadan asgari ödeme tutarını dönem borcunun yüzde 25’i olarak hesaplar ve ekstrede bu şekilde belirtir. Bu uygulama daha az kafa karıştırıcı olsa da ağırlıklı oluşturduğu faiz maliyeti açısından bir önceki uygulamadan daha dezavantajlıdır.