Kredi geri ödeme süreleri.

Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise kredi borç mezuniyetten 3 yıl değil, 4 yıl sonra ödemeye başlayacak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan bir borçlu, talep ederse, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulamak ve birer yılla sınırlı olmak üzere geri ödemeye başlamasını uzattırabilecek.
Kanun yürürlüğe girdiğinde kredi alanlar ile kredi ödemesi henüz başlamamış olanlar, borçlarını kredi aldıkları sürede ödeyecek. Kredi borç taksitlerini düzenli ödeyenler ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin 2 katı sürede ödeyebilecek.
YurtKur kredi geri ödeme sureleri değiştirildi. Sağlık nedenleri dışında, kendi isteğiyle yüksek öğretim kurumundan ayrılan ya da herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci, bu tarihten 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönem halinde kredi borç ödeyecek.
Yurtiçindeki öğrencilerden kefil aranmazken, yurtdışında öğrenim gören öğrencilerimizden kefil veya diğer teminatlar alınacak.
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilere de burs, kredi ve nakdi yardım verilecek.