Kredi Garanti Fonu KGF nedir.

Özellikle yeni kurulan KOBİ’lerin bankalardan kredi alabilmesi için büyük bir teminat ödemesi gerekiyor. Uzun vadeli kredilerde de bankalar tarafından oldukça yüksek teminatlar isteniyor.
Kredi garanti fonu, verdiği kefalet ve üstlendiği riskle KOBİ’lerin de bankalardan uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi alabilmelerini sağlıyor. KFG kefaletlerinde özellikle genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi temel amaç. Özellikle ileri teknoloji içeren, ihracatı destekleyen, istihdam artışını sağlayacak ve bölgesel kalkınmayı gözeten yatırımlar kredi garanti fonu kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendiriliyor.
Kredi garanti fonu’ndan kimler yararlanabilir.
yazımızın başında da değindiğimiz KFG’nin amacı banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin teminat problemini kefalet vererek ortadan kaldırmak. Özellikle başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle KOBİ’ler destekleniyor.
Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul ediliyor. İmalat, sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanıyor.
Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KFG kefaleti için başvurabilirler.

Kredi Garanti Fonu’na nasıl başvurulur.
KFG teminatından yararlanabilmek için bankanıza KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF’ye gönderilmesine muvakafat etmeniz gerekiyor. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde, KFG’ye iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılıyor.