Kredi erteleme vade sınırları.

KREDİLERDE ERTELEME SÜRESİ VADE SINIRLARINDA DİKKATE ALINMAYACAK

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresi, ilgili mevzuata belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacak.

KREDİ BAŞVURULARINDA KREDİ NOTU VE ZORUNLU BELGELER BANKALARIN İNSİFİYATİNE BIRAKILACAK

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temini bankaların insifiyatine bırakılacak.