Kredi desteğine “kademeli” faiz.

Halk bankası ve ziraat bankası yürürlükteki cari faiz oranlarına hazine desteğiyle belirli oranda indirim uyguladıkları kredi kullandırımına bu yılda devam edecek. Ziraat Bankası’nın geçen yıl yüksek talebe bağlı olarak durdurmak zorunda kaldığı sıfır faizli tarımsal kredi destekleri yeniden başlayacak. 250 bin liraya kadar süt sığırcılığı, damızlık etçi sığır ve düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredilerinde faiz sıfır olacak.
Diğer kredi türlerinde faiz yüzde 25-50 arasında indirimli uygulanacak. Halkbankası da 31 aralık 2012 tarihine kadar esnaf ve sanatkarlara kullandıracağı kredilerde yüzde 50 faiz indirimi desteğine devam edecek. Bu yıl hem esnaf ve tarım kredilerinde geçen yıla göre talebi kısmen azaltacak şekilde kademelendirme getirildi. Geçen yıl üst sınır olmayan esnaf kredilerinde bu yıl yüzde 50 faiz indirimi 25 bin liraya kadar verilecek.
Ziraat Bankası ise yatırımları işletme ve yatırım kredisi olmak üzere kapsamı daraltılmış olarak iki aşamada kredilendirecek. Geçen yıl kullandırdığı 23 milyar liralık tarımsal kredinin 6.2 milyar lirasını düşük faizli hayvancılık kredilerine ayıran ziraat bankası, kaynak yetersizliği sebebiyle durdurduğu uygulamaya yeniden başlıyor.
Resmi gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan bakanlar kurulu kararına göre ziraat bankası ve türkiye tarım kredi kooperatifleri 31 aralık 2012 tarihine kadar bankanın kullandıracakları krediye göstere faizinin yüzde 25’i ile yüzde 100’ü arasında indirim uygulayacaklar. Ziraat Yatırım ve işletme kredilerini ayırıp kapsamı daralttı. Damızlık süt sığırcılığı hariç olmak üzere bir işletmeye en fazla 10 milyon kredi kullandırılacak. Damızlık süt sığırcılığı yatırımlarında üst limit 20 milyon lira olmak üzere 250 bin liraya kadar yüzde sıfır faizle yatırım kredisi, yüzde 50 indirimle işletme kredisi verilebilecek. 250 bin liradan 3 milyon liraya kadar yatırım kredisinde yüzde 75 işletme kredisinde yüzde 50, 3 milyon lira ile 20 milyon lira arasında ise yatırımda yüzde 50 işletme kredilerinde yüzde 25 indirim uygulanacak.
Banka geçen yıl bu kalemde en fazla 7.5 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kullandırabiliyordu.
Arazi alımına faiz desteği Bu yıl yeni bir destek enstrümanı olarak arazi alımı kapsama dahil edildi. Buna göre arazi alımlarında 500 bin liraya kadar yatırım ve işletme kredisinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Traktör alımı için bu yıl yeni bir başlık açıldı ve işletme kredisinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Traktör alımı için bu yıl yeni bir başlık açıldı ve 35 bin liraya kadar yüzde 50, 35 bin 500 bin lira arasında ise yüzde 25 faiz desteği getirildi. Traktör hariç tarımsal mekanizasyon yatırımlarında 500 bin liraya kadar yüzde 50 indirimli faiz desteği bu yılda devam edecek. Geçen yıl tarımsal sulamalara yüzde 100 faiz desteği sağlanırken, bu yıl modern sulama adı altında yine yüzde 100 faiz desteğiyle 1.5 milyon liraya kadar kredi kullandıralabilecek.