Kredi borcu 2 milyar dolar arttı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175 milyar dolar oldu. Bu borçların 166 milyar doları uzun vade 9,6 milyar doları kısa vadeli borçlardan oluştu. Mayıs ayında uzun vadeli borçlar artarken kısa vadeli borçlar ise geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borçlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, mayıs sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175 milyar dolar oluştu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, 2 milyar dolar artarak 175 milyar dolar oluştu. 135 milyon dolar azalarak 9.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.7 milyar dolar azaldığı tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 406 milyon dolar azalışla 21.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2.3 milyar dolar oldu.
Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalar 4.2 milyar dolar artarken tahvil stokunun ise 1.2 milyar dolar artarak 8.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon dolar azalışla 6.3 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolara geriledi. Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.6 milyar dolar artarak 111.1 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 392 milyon dolar azalarak 9.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Döviz kompozisyonunda bakıldığında, 166.0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.8’inin dolar, yüzde 35.3’ünün euro yüzde 2.2’sinin Türk lirası ve yüzde 1.7 sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştururken 9.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37.2’sinin dolar yüzde 36.6’sının euro yüzde 22.8’inin türk lirası ve yüzde 3.4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştu.
Sektör dağılımı incelendiğinde mayıs sonu itibarıyla 166 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun 41.1’ini finansal kuruluşların, yüzde 58.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 9.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84.2’sini finansal kuruluşların, yüzde 15.8’ini finansal olmayan kuruluşların borcundan oluşuyor.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde,1 yıl içinde gerçekleştirilecek. olan anapara geri ödemelerinin toplam 42.6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.